Plany inwestycyjne

Plany inwestycyjne

Nowa przestrzeń dedykowana kulturze powstanie w zabytkowych gdańskich budynkach stanowiących pozostałość XVIII-wiecznego Zespołu Sierocińca. Kompleks położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji pod nr 11; usytuowany jest na terenie pomnika historii, ponadto budynek Sierocińca (Spendhaus) wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 433. Oba zachowane budynki stanowią rzadki i niezwykle interesujący przykład architektury XVIII-wiecznego zakładu opiekuńczego. W przestrzeni Gdańska stanowią dodatkowo cenny obiekt, zachowany w niezmienionym od XVIII wieku stanie. W planach jest renowacja istniejących dwóch obiektów oraz odtworzenie budynku dawnej szkoły oraz pawilonu ogrodowego (zniszczonych w 1945 r.). 

Otwarcie Domu Chodowieckiego/Grassa zaplanowane jest na rok 2023/2024 r. Zakończenie etapu przygotowawczego i rozpoczęcie inwestycji planowane jest na rok 2020 r. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach – w etapie I przeprowadzony zostanie kapitalny remont istniejących budynków wraz z ich dostosowaniem do nowych funkcji i wyposażeniem, odbudowany zostanie tzw. pawilon ogrodowy pełniący funkcję recepcji, powstaną drogi dojścia i miejsca parkingowe. W drugim etapie, odbudowany zostanie budynek dawnej szkoły oraz posadowiony zostanie pomnik Chodowieckiego, wieńczący zagospodarowanie terenu instytucji.

Oba etapy obejmują również zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów. Dom Grassa/Chodowieckiego będzie centrum kultury stanowiącym miejsce integracji różnych grup docelowych projektu – naturalnym miejscem integracji społecznej, obcowania ze sztuką i edukacji kulturowej mieszkańców tej dzielnicy, ich aktywizacji oraz areną twórczych działań artystów odbywających tu rezydencję i zapraszanych przez nich do współpracy artystów gdańskich, a jednocześnie otwartym nie tylko dla wszystkich gdańszczan, ale również turystów. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do inwestycji (badania archeologiczne, architektonicznie, tworzenie programu konserwatorskiego oraz projektów budowlanego i wykonawczego), a jednocześnie prace nad wprowadzeniem działalności artystycznej w przestrzeń przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa.

Zakres przedsięwzięcia

 • zadanie podzielone jest na dwa etapy: etap I - obejmujący restaurację istniejących obiektów i odbudowę budynku pawilonu ogrodowego wraz zagospodarowaniem terenu i układem drogowym oraz wyposażeniem i etap II - obejmujący odbudowę nieistniejącego budynku dawnej szkoły
 • termin realizacji II etapu uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych lub partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia
 • planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – 2020 r.
 • planowane otwarcie Domu Chodowieckiego/Grassa – 2023/4 r.
 • w roku 2020 planowane jest stworzenie scenariusza wystawy stałej poświęconej Chodowieckiemu i Grassowioraz oraz koncepcji plastyczno–przestrzennej ekspozycji
 • od roku 2018 prowadzone są prace związane z inwentaryzacją i konserwacją kolekcji prac Chodowieckiego, która w tej chwili liczy blisko 1200 dzieł
 • na rok 2020 zaplanowano posadowienie makiety Dawnego Domu Dobroczynności ukazującej pierwotny charakter założenia oraz docelowy wygląd po przeprowadzeniu inwestycji

Program funkcjonalno-użytkowy wypływa wprost z nałożenia idei powstania Domu Chodowieckiego/Grassa na możliwości i ograniczenia, jakie niesie ze sobą projektowanie nowoczesnego interdyscyplinarnego centrum kultury w zabytkowych obiektach objętych ścisłą ochroną konserwatorską.

 • w budynku głównym przeznaczonym na prezentację i promocję twórczości Grassa i Chodowieckiego aktualnych działań artystycznych znajdą się sale wystaw stałych i czasowych, wielofunkcyjna sala kinowo-teatralna, kawiarnia oraz  magazyn dzieł sztuki
 • w budynku boczny zaprojektowane zostaną pracownie graficzna i drukarska oraz rzeźby, pomieszczenia dla artystów-rezydentów oraz niezbędne zaplecze biurowe
 • w budynku dawnej Szkoły (do odtworzenia) ulokowane zostaną pracownia dawnych technik drukarskich, pomieszczenia rezydencyjne, restauracja z zapleczem oraz księgarnia/ sklep z pamiątkami
 • w pawilonie ogrodowym (do odtworzenia), pełniącym funkcję głównej recepcji będzie można zasięgnąć informacji o wszystkich działaniach Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Domu Chodowieckiego i Grassa
 • przestrzeń dziedzińca z małą sceną i letnią kawiarnią (dziedziniec domykać będzie figura Daniela Chodowieckiego według projektu stworzonego na podstawie jego rysunku)

W budynku głównym planowane jest umieszczenie windy i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie w budynku szkoły. W budynku bocznym, ze względu na konieczność zachowania zabytkowych klatek schodowych, nie ma możliwości zaprojektowania windy, w związku z czym pomieszczenia warsztatowe umieszczone zostaną na parterze.

Nadanie dawnemu kompleksowi Sierocińca nowej funkcji kulturalnej, związanej z międzynarodową współpracą artystów stanowić będzie nie tylko znakomity element uzupełniający dla dotychczasowych gdańskich inwestycji oraz realizowanego przez Miasto programu rewitalizacji, ale również ma szansę stać się pozycją kulturalną konkurencyjną wobec innych metropolii europejskich (poprzez prezentację prac dwóch wybitnych artystów o światowej sławie, stworzenie centrum rezydencji artystycznych a przede wszystkim jako centrum międzynarodowych spotkań poświęconych współpracy kulturalnej).

Zauważyć też należy, że realizacja Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa stanowić będzie idealne uzupełnienie tworzonego w północnej części Gdańska zespołu instytucji kultury o znaczeniu międzynarodowym: Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, a w przyszłości również Muzeum Gdańska, stanowiąc naturalne uzupełnienie tworzącego się kulturowego szlaku turystycznego.

Środki przeznaczone na inwestycję pochodzą z budżetu Miasta Gdańska. Funkcję inwestora zastępczego pełni Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Projekt wykonawczy i budowlany opracowywany jest przez biura Restudio oraz Architekci Gzowski i Gzowski s.c.

architekt Maciej Jacaszek - laureat wielu konkursów i nagród architektonicznych, w tym m.in. Nagrody SARP 2015 za Wybitne Dzieło Architektoniczne pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Nagrody Honorowej Urbanistów Polskich w Ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, Nagrody Modernizacja Roku 2015 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, współautor projektu Zagospodarowania brzegów jez. Ukiel w Olsztynie nominowanego do nagrody Mies’a van der Rohe, współautor zwycięskiej pracy  konkursowej Estetyzacji frontów wodnych w Gdańsku, wspólnie z Mateuszem Gzowskim autor wygranej pracy konkursowej na Rewitalizację Placu Wałowego w Gdańsku oraz koncepcji Przebudowy i modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu. Główny projektant w biurze Restudio.  Portfolio:  www.restudio.com.pl

architekt Mateusz Gzowski - architekt specjalizujący się w projektach dotyczących zabytkowej tkanki miejskiej, rewaloryzacji i adaptacji obiektów zabytkowych w strefach objętych ochroną konserwatorską (w swoim dorobku posiada obiekty takie jak: Sala BHP w Stoczni Gdańskiej, projekt zagospodarowania nawierzchni wokół średniowiecznych obwarowań Lęborka, zabytkowa kamienica mieszczańska przy ul. Rycerskiej 10, przebudowa zabytkowego hipodromu w Sopocie, przebudowa spichlerza przy ul. Grodzkiej 18, przebudowa Dworu Anielskiego w Gdańsku przy ul. Polanki, przebudowa Akademii Morskiej w Gdyni oraz szeregu innych obiektów zabytkowych).  Wspólnie z Maciejem Jacaszkiem autor wygranej pracy konkursowej na Rewitalizację Placu Wałowego w Gdańsku oraz koncepcji Przebudowy i modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu Główny projektant w biurze Architekci Gzowski i Gzowski s.c. Portfolio: www.architekci-gzowski.pl/