Dane instytucji

ul. Piwna 27/29
80-831 Gdańsk
office@ggm.gda.pl, pr@ggm.gda.pl
NIP 5833060098
REG. 220754852
Konto: PL84 1160 2202 0000 0001 3472 1428, SWIFT: BIGBPLPWDyrekcja:

Piotr Stasiowski
Dyrektor
dyrektor@ggm.gda.pl

Katarzyna Kucz-Chmielecka
Zastępca Dyrektora
kkuczchmielecka@ggm.gda.pl

Sekretariat:

Sylwia Kulwicka
office@ggm.gda.pl
+48 58 304 98 54

Dział Wystaw:

GGM1

Gabriela Warzycka-Tutak
Kuratorka GGM1
gwarzycka@ggm.gda.pl
+48 665 777 029

Asystentka kuratorki:
Andżelika Kliś
aklis@ggm.gda.pl
+48 501 520 597

GGM2

Andrzej Zagrobelny
Kurator GGM2
azagrobelny@ggm.gda.pl
+48 601 676 445

Asystentka kuratora:
Barbara von Zmuda-Trzebiatowska
bzmuda@ggm.gda.pl
+48 501 520 635

4G
Maria Sasin
Kuratorka 4G
msasin@ggm.gda.pl
+48 697 627 000

Asystentka kuratorki:
Joanna Stachowiak
jstachowiak@ggm.gda.pl
+48 501 520 651

Dział Projektów Artystycznych i Edukacji:

Aleksandra Chrzanowska (Ozga)
Kierownik Działu
achrzanowska@ggm.gda.pl
+48 501 520 776

Grażyna Tomaszewska-Sobko
Kuratorka projektów artystycznych
i edukacyjnych
gtomaszewska@ggm.gda.pl
+48 665 770 551

Agnieszka Baaske
Specjalista ds. edukacji
i organizacji wydarzeń
abaaske@ggm.gda.pl
+48 501 520 149

Jagoda Łukomska

Specjalista ds. pobytów rezydencyjnych
i organizacji wydarzeń
jlukomska@ggm.gda.pl
tel.: 501 520 173

Dział Promocji i Reklamy:

Justyna Majzel
Specjalista ds. Promocji i PR
pr@ggm.gda.pl
+48 693 660 004

Dział Administracyjno-Techniczny:

Adam Jabłonowski
Kierownik Działu
ajablonowski@ggm.gda.pl
+ 48 501 520 827

Jakub Łapawa
jlapawa@ggm.gda.pl

Piotr Grdeń
pgrden@ggm.gda.pl

Dział Księgowo-Kadrowy:

Katarzyna Bocheńska
Główna Księgowa
kbochenska@ggm.gda.pl
+48 665 777 290

Alicja Krzemińska
Księgowa, Kadry
akrzeminska@ggm.gda.pl
+48 501 520 264

Zamówienia Publiczne:

Dorota Tuźnik
dtuznik@ggm.gda.pl

Inspektor Ochrony Danych: 

Sylwia Kulwicka
iod@ggm.gda.pl

GGM1

ul. Piwna 27/29
Gdańsk 80-831

GGM2

ul. Powroźnicza 13/15
Gdańsk 80-828

Zobacz wirtualną wycieczkę.

4G

ul. Szeroka 34/35, 36, 37 · Grobla I 1/2
Gdańsk 80-835

Zobacz wirtualną wycieczkę.

Dom Chodowieckiego i Grassa

ul. Sieroca 6
Gdańsk 80-839

Materiały niezamówione

Galeria zastrzega sobie prawo do nie zwracania materiałów nadesłanych bez zamówienia przez jej pracowników, takich jak zdjęcia, propozycje wystaw i działań artystycznych, katalogi i broszury, prace artystyczne i inne materiały nadesłane pocztą elektroniczną, tradycyjną czy dostarczonych bezpośrednio do placówek galerii. Program artystyczny galerii opracowywany jest przez zespół kuratorski GGM, w oparciu o własne poszukiwania i prace badawcze oraz propozycje nadsyłane przez artystów na adres kurator@ggm.gda.pl. Nadesłanie propozycji wystawy bądź działania artystycznego nie gwarantuje ich realizacji w ramach programu GGM.