Kontakt

Dane instytucji

ul. Piwna 27/29
80-831 Gdańsk
office@ggm.gda.pl, pr@ggm.gda.pl

NIP 5833060098
REG. 220754852

Konto: PL84 1160 2202 0000 0001 3472 1428, SWIFT: BIGBPLPW

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO): Gdańska Galeria Miejska (plik .pdf)

 

Piotr Stasiowski
dyrektor
dyrektor@ggm.gda.pl

Sekretariat:

Marta Pyszyńska
office@ggm.gda.pl
+48 501 520 269

Dział Marketingu i Promocji:

Justyna Majzel-Zacha
pr@ggm.gda.pl

+48 693 660 004


Filie GGM:

GGM1
ul. Piwna 27/29
Gdańsk 80-831

GGM2
ul. Powroźnicza 13/15
Gdańsk 80-828

4G
ul. Szeroka 34/35, 36, 37,
ul. Grobla 1/2
Gdańsk 80-835

Dom Chodowieckiego i Grassa
ul. Sieroca 6
W budowie.

Biuro GGM
ul. Ogarna 27/28, domofon 6
Gdańsk 80-826

Materiały niezamówione

Galeria zastrzega sobie prawo do nie zwracania materiałów nadesłanych bez zamówienia przez jej pracowników, takich jak zdjęcia, propozycje wystaw i działań artystycznych, katalogi i broszury, prace artystyczne i inne materiały nadesłane pocztą elektroniczną, tradycyjną czy dostarczonych bezpośrednio do placówek galerii. Program artystyczny galerii opracowywany jest przez zespół kuratorski GGM, w oparciu o własne poszukiwania i prace badawcze oraz propozycje nadsyłane przez artystów na adres kurator@ggm.gda.pl. Nadesłanie propozycji wystawy bądź działania artystycznego nie gwarantuje ich realizacji w ramach programu GGM.