Pracownicy GGM

Dyrekcja:

Piotr Stasiowski
Dyrektor
dyrektor@ggm.gda.pl

Katarzyna Kucz-Chmielecka
Zastępca Dyrektora
kkuczchmielecka@ggm.gda.pl

Sekretariat:

Sylwia Zapisek
office@ggm.gda.pl
+48 58 304 98 54

Dział Wystaw:

Andrzej Zagrobelny
Kurator GGM2
azagrobelny@ggm.gda.pl
+48 601 676 445

Gabriela Warzycka-Tutak
Kurator GGM1
gwarzycka@ggm.gda.pl
+48 665 777 029

Maria Sasin
Kurator
msasin@ggm.gda.pl

Marta Wróblewska
Kurator 4G
mwroblewska@ggm.gda.pl
+48 697 627 000

Dział Projektów Artystycznych i Edukacji:

Aleksandra Ozga
Koordynator Działu
aozga@ggm.gda.pl
+48 501 520 776

Grażyna Tomaszewska-Sobko
Kurator projektów artystycznych
i edukacyjnych
edukacja@ggm.gda.pl
+48 665 770 551

Monika Weber
Specjalista ds. pobytów rezydencyjnych
i organizacji wydarzeń
mweber@ggm.gda.pl
+48 501 520 173


Agnieszka Baaske
Specjalista ds. edukacji
i organizacji wydarzeń
abaaske@ggm.gda.pl
+48 501 520 149

Dział Administracyjno-Techniczny:

Adam Jabłonowski
ajablonowski@ggm.gda.pl
+ 48 501 520 827

Jakub Łapawa
jlapawa@ggm.gda.pl

Piotr Grdeń
pgrden@ggm.gda.pl

Dział Marketingu i Promocji:

Szymon Smeja-Skulimowski
Specjalista ds. Promocji i PR
pr@ggm.gda.pl
+48 693 660 004

Dział Księgowo-Kadrowy:

Katarzyna Bocheńska
Główna Księgowa
kbochenska@ggm.gda.pl
+48 665 777 290

Alicja Krzemińska
Księgowa, Kadry
akrzeminska@ggm.gda.pl
+48 501 520 264

Zamówienia Publiczne:

Dorota Tuźnik
dtuznik@ggm.gda.pl

Inspektor Danych Osobowych: 

Agnieszka Baaske
iod@ggm.gda.pl