Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się trzy odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej oraz Gdańska Galeria Güntera Grasa -  4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I. Trzy przestrzenie zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie w Głównym Mieście spełniają funkcję miejskich salonów, w których progresywna, często eksperymentalna sztuka współczesna łączy się z namysłem nad szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem. 


Nazwa Gdańska Galeria Miejska buduje perspektywę spojrzenia na jej działalność́, lokując je na poziomie miasta. Dedykowana jest szczególnie twórcom, aktywistom, teoretykom, naukowcom, młodzieży, studentom, osobom starszym, a szerzej – użytkownikom miasta Gdańsk. Jej aktywność nie ogranicza się zasięgiem jedynie do lokalnego kontekstu, ale poprzez liczne ogólnopolskie i światowe relacje wchodzi w twórczy dialog z najnowszymi trendami myśli artystycznej i humanistycznej.


W kręgu obecnych zainteresowań zespołu galerii znajdują się m.in. punkty styku literatury i sztuk wizualnych, najnowsza, nieopisana dotąd historia sztuki Gdańska, dotycząca ostatnich 30-40 lat, jak również promocja artystów Trójmiasta. Galeria stara się żywo reagować na zachodzące zmiany w tkance społecznej i artystycznej Polski i zagranicy.

W ramach działalności GGM odbywa się szereg wydarzeń cyklicznych:

Narracje – dwudniowe wydarzenie artystyczne, zainicjowane przez Iwonę Bigos - poprzednią dyrektorkę GGM, organizowane z Instytutem Kultury Miejskiej jesienią każdego roku, za każdym razem w innej dzielnicy Gdańska. W Narracjach biorą udział liczni polscy i zagraniczni twórcy, a ich prace, powstające często w odniesieniu do miejsca festiwalu mają zwykle kilka tysięcy odbiorców! Ze strony Gdańskiej Galerii Miejskiej opiekę nad realizacją festiwalu sprawuje Andrzej Zagrobelny.

Gdańskie Biennale Sztuki – przegląd sztuki w formie otwartego konkursu skierowanego do artystów związanych z tym miastem. Konkurs odbywa się w formie otwartego naboru zgłoszeń, z którego Rada Ekspercka wybiera najciekawsze prace prezentowane na wystawie konkursowej. W jury konkursu biennale zasiadają wybitni kuratorzy, krytycy i dyrektorzy czołowych instytucji wystawienniczych. Kuratorką biennale jest Grażyna Tomaszewska-Sobko.

Present Performance  - specjalne wydarzenie dedykowane sztuce performansu, odbywające się raz do roku w okolicy nadmorskiej dzielnicy Brzeźno. Biorą w nim udział polscy i zagraniczni twórcy będący wybitnymi osobistościami w tej dziedzinie sztuki. Present Performance przygotowywany jest przez Marię Sasin. 

Grassomania – coroczne wydarzenie odnoszące się do artystycznej spuścizny, zarówno literackiej jak i z pola sztuk wizualnych Güntera Grassa. Jego pomysłodawczynią była Iwona Bigos, a pierwsze edycje przygotowywane były przez nią i Marię Sasin. Grassomania za każdym razem przybiera inną formę, m.in. specjalnej gry internetowej, przeglądu filmów, gry miejskiej, rezydencji artystycznych, warsztatów czy wystaw prac artystycznych inspirowanych działalnością Noblisty. Festiwal ten nie zamyka się jedynie w murach 4G, ale ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej szerokiej działalności tego twórcy. Grassomania to projekt realizowany obecnie przez Martę Wróblewską.     
 

Na większość wystaw i wydarzeń GGM wstęp jest bezpłatny

Abraham Cruzvillegas, Autodestrucción6: Chichimecachubo: Matzerath@S13, 2014
Yinka Shonibare, Prace wybrane, 2013 GGM1

GGM1 koncentruje się na wystawach młodych twórców oraz pokazach indywidualnych uznanych artystów. Kameralna, wymagająca skupienia przestrzeń tuż obok ruchliwej ulicy Piwnej jest alternatywą dla masowych turystycznych atrakcji. Galeria realizuje m.in. program działań Głęboka woda, mający przygotowywać studentów do funkcjonowania w środowisku sztuki. To miejsce pozwala na bardzo indywidualny kontakt z prezentowaną w nim sztuką. Kuratorkami GGM1 są Maria Sasin i Gabriela Warzycka-Tutak.   

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 ►

GGM2

GGM2 działająca między ulicą Powroźniczą i bulwarem przy rzece Motławie jest miejscem prezentacji wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw o zmiennej dynamice trwania. Specjalny program Project space pozwala zaistnieć w tej galerii wielu efemerycznym projektom artystycznym działającym na zasadzie pop up, które nie mieszczą się w rocznym planie wystawienniczym. GGM2, dzięki kontaktom z wieloma renomowanymi galeriami w Polsce i zagranicą prezentuje najświeższe międzynarodowe trendy wystawiennicze. Kuratorem programu GGM2 jest Andrzej Zagrobelny.

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 ►

4G

4G to przede wszystkim Günter Grass - intelektualny i artystyczny patron Gdańska. W galerii znajduje się zbiór ponad 140 prac Noblisty, pokazywanych w różnych zestawieniach na wystawach czasowych. Galeria nie ogranicza się jedynie do prezentacji jego dorobku, ale stara się, by postać Grassa stała się punktem wyjścia do analizy zjawisk społecznych i kulturalnych, a zwłaszcza styku sztuk wizualnych z literaturą, czyniąc ją unikatową w skali Polski. W przyszłości miejsce to wzbogaci się o czytelnię książek oraz specjalny program debat i wykładów realizowanych pod wspólną nazwą Skala Beauforta. Kuratorką 4G jest Marta Wróblewska.   

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa ►

Pracownia Artystyczna GGM

Specjalna przestrzeń dedykowana edukacji połączona jest z galerią 4G. Pracownia wyposażona jest w profesjonalny piec ceramiczny i prasę graficzną, dzięki czemu każdy chętny może nauczyć się tych trudnych technik artystycznych. W jej przestrzeni odbywa się również szereg innych warsztatów edukacyjnych, dedykowanych wystawom prezentowanym w galeriach GGM. Pracownia prowadzona jest przez gdańską artystkę Grażynę Tomaszewską, która jest również kuratorką cyklu wystaw rzeźbiarskich Logos - Bios. 

Galerie są nieczynne dla zwiedzających w dniach:


1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Trzech Króli), 15 kwietnia (Wielka Sobota), 16 kwietnia (Wielkanoc), 17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji), 15 czerwca (Boże Ciało), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Dzień Niepodległości), 24 grudnia (Wigilia), 25 grudnia (Boże Narodzenie), 26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia), 31 grudnia (Sylwester).

Julita Wójcik, Bez widoków, 2016