Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się trzy odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej oraz Gdańska Galeria Güntera Grasa -  4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I. Trzy przestrzenie zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie w Głównym Mieście spełniają funkcję miejskich salonów, w których progresywna, często eksperymentalna sztuka współczesna łączy się z namysłem nad szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem. 

Nazwa Gdańska Galeria Miejska buduje perspektywę spojrzenia na jej działalność́, lokując je na poziomie miasta. Dedykowana jest szczególnie twórcom, aktywistom, teoretykom, naukowcom, młodzieży, studentom, osobom starszym, a szerzej – użytkownikom miasta Gdańsk. Jej aktywność nie ogranicza się zasięgiem jedynie do lokalnego kontekstu, ale poprzez liczne ogólnopolskie i światowe relacje wchodzi w twórczy dialog z najnowszymi trendami myśli artystycznej i humanistycznej.

W kręgu obecnych zainteresowań zespołu galerii znajdują się m.in. punkty styku literatury i sztuk wizualnych, najnowsza, nieopisana dotąd historia sztuki Gdańska, dotycząca ostatnich 30-40 lat, jak również promocja artystów Trójmiasta. Galeria stara się żywo reagować na zachodzące zmiany w tkance społecznej i artystycznej Polski i zagranicy.

Na większość wystaw i wydarzeń GGM wstęp jest bezpłatny

Julita Wójcik, Bez widoków, 2016

Abraham Cruzvillegas, Autodestrucción6: Chichimecachubo: Matzerath@S13, 2014

Yinka Shonibare, Prace wybrane, 2013 GGM1

GGM1 koncentruje się na wystawach młodych twórców oraz pokazach indywidualnych uznanych artystów. Kameralna, wymagająca skupienia przestrzeń tuż obok ruchliwej ulicy Piwnej jest alternatywą dla masowych turystycznych atrakcji. Galeria realizuje m.in. program działań Głęboka woda, mający przygotowywać studentów do funkcjonowania w środowisku sztuki. To miejsce pozwala na bardzo indywidualny kontakt z prezentowaną w nim sztuką. Kuratorkami GGM1 są Maria Sasin i Gabriela Warzycka-Tutak.   

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 ►

GGM2

GGM2 działająca między ulicą Powroźniczą i bulwarem przy rzece Motławie jest miejscem prezentacji wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw o zmiennej dynamice trwania. Specjalny program Project space pozwala zaistnieć w tej galerii wielu efemerycznym projektom artystycznym działającym na zasadzie pop up, które nie mieszczą się w rocznym planie wystawienniczym. GGM2, dzięki kontaktom z wieloma renomowanymi galeriami w Polsce i zagranicą prezentuje najświeższe międzynarodowe trendy wystawiennicze. Kuratorem programu GGM2 jest Andrzej Zagrobelny.

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 ►

4G

4G to przede wszystkim Günter Grass - intelektualny i artystyczny patron Gdańska. W galerii znajduje się zbiór ponad 140 prac Noblisty, pokazywanych w różnych zestawieniach na wystawach czasowych. Galeria nie ogranicza się jedynie do prezentacji jego dorobku, ale stara się, by postać Grassa stała się punktem wyjścia do analizy zjawisk społecznych i kulturalnych, a zwłaszcza styku sztuk wizualnych z literaturą, czyniąc ją unikatową w skali Polski.

Warta uwagi jest działalność wydawnicza galerii, opierająca się na dwóch seriach wydawniczych Grass plus: seria A stanowiąca kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa oraz seria B, będąca zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów. 

Dopełnienie działalności oddziału stanowi festiwal Grassomania, który co roku przybiera inną formułę działań poza galerią 4G i promuje wiedzę na temat twórczości Noblisty. 

Kierowniczką i kuratorką 4G jest Marta Wróblewska.   


Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa ►

Dom Ch&G

Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa to nowy oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, którego oficjalne otwarcie nastąpi w 2022 roku, po zakończeniu renowacji przeznaczonych na ten cel budynków stanowiących pozostałość dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierocej 6-8 w Gdańsku. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, pozwoli bowiem na uratowanie niezwykle interesującego przykładu XVIII-wiecznej architektury.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzony zostanie kapitalny remont istniejących budynków wraz z ich dostosowaniem do nowych funkcji, odbudowany zostanie także pawilon ogrodowy, który będzie pełnił funkcję recepcji. W drugim – zostanie odbudowany budynek dawnej szkoły, pojawi się wtedy również pomnik Chodowieckiego, wieńczący zagospodarowanie terenu instytucji.

Zgodnie z założeniami, Dom Chodowieckiego i Grassa ma stanowić interdyscyplinarne miejsce spotkań artystycznych oparte w dużym stopniu o projekty rezydencyjne i zajęcia warsztatowe służące wszechstronnej edukacji artystycznej i wymianie doświadczeń. Wiodąca rola przypadnie dziedzinom sztuki i tematom, z którymi związali swą twórczość patroni tego miejsca.  Stworzone zostaną pracownie dawnych technik graficznych i drukarskich oraz pracownia ceramiki.

Szczególne miejsce w działalności Domu Chodowieckiego i Grassa przypadnie działaniom skupionym wokół słowa i obrazu, wzajemnych relacji między nimi, przemian, jakim podlegają wraz ze zmianami następującymi w otaczającym nas świecie. Co oczywiste, temat dotykać będzie zarówno procesu powstawania i funkcjonowania materiałów drukowanych w ich fizycznej formie (projektowanie graficzne, skład, techniki drukarskie), jak i oddziaływania na odbiorcę w sferze idei, kształtowania postaw i tożsamości.

Oprócz wystaw stałych i czasowych, odbywać się tu będą wykłady i konferencje w sali wielofunkcyjnej oraz wydarzenia plenerowe na scenie letniej. Prezentacja postaci i dzieł jego patronów, a także historii samego miejsca stanowić będzie przyczynek do zadawania pytań o lokalną tożsamość oraz wzajemne oddziaływanie przestrzeni miejskiej i ludzi ją zamieszkujących – o tym, co dziś dla nas ważne i jakie miejsce w kształtowaniu naszej rzeczywistości zajmuje kultura.

W związku z planowanym przeniesieniem Gdańskiej Galerii Güntera Grassa do Domu Chodowieckiego i Grassa, zmienią się charakter i funkcja galerii przy ul. Szerokiej/Grobla I. W miejscu tym planowane jest powołanie nowej jednostki wystawienniczej – galerii GGM3 Design. 

Mimo, że obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, już teraz w przestrzeni przyszłego w Domu Chodowieckiego i Grassa prowadzona jest działalność artystyczno-edukacyjna, odbywają się wystawy efemeryczne oraz wydarzenia plenerowe. 

Pracownia Artystyczna GGM

Specjalna przestrzeń dedykowana edukacji połączona jest z galerią 4G. Pracownia wyposażona jest w profesjonalny piec ceramiczny i prasę graficzną, dzięki czemu każdy chętny może nauczyć się tych trudnych technik artystycznych. W jej przestrzeni odbywa się również szereg innych warsztatów edukacyjnych, dedykowanych wystawom prezentowanym w galeriach GGM. Pracownia prowadzona jest przez gdańską artystkę Grażynę Tomaszewską, która jest również kuratorką cyklu wystaw rzeźbiarskich Logos - Bios.