Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się cztery odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej, Gdańska Galeria Güntera Grasa -  4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I oraz Dom Chodowieckiego i Grassa przy ulicy Sierocej 6, obecnie w budowie. Cztery przestrzenie zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie w Głównym Mieście spełniają funkcję miejskich salonów, w których progresywna, często eksperymentalna sztuka współczesna łączy się z namysłem nad szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem. 

Nazwa Gdańska Galeria Miejska buduje perspektywę spojrzenia na jej działalność́, lokując je na poziomie miasta. Dedykowana jest szczególnie twórcom, aktywistom, teoretykom, naukowcom, młodzieży, studentom, osobom starszym, a szerzej – użytkownikom miasta Gdańsk. Jej aktywność nie ogranicza się zasięgiem jedynie do lokalnego kontekstu, ale poprzez liczne ogólnopolskie i światowe relacje wchodzi w twórczy dialog z najnowszymi trendami myśli artystycznej i humanistycznej.

W kręgu obecnych zainteresowań zespołu galerii znajdują się m.in. punkty styku literatury i sztuk wizualnych, najnowsza, nieopisana dotąd historia sztuki Gdańska, dotycząca ostatnich 30-40 lat, jak również promocja artystów Trójmiasta. Galeria stara się żywo reagować na zachodzące zmiany w tkance społecznej i artystycznej Polski i zagranicy.

Julita Wójcik, Bez widoków, 2016

Abraham Cruzvillegas, Autodestrucción6: Chichimecachubo: Matzerath@S13, 2014

Yinka Shonibare, Prace wybrane, 2013 GGM1

GGM1 koncentruje się na wystawach młodych twórców oraz pokazach indywidualnych uznanych artystów. Kameralna, wymagająca skupienia przestrzeń tuż obok ruchliwej ulicy Piwnej jest alternatywą dla masowych turystycznych atrakcji. Galeria realizuje m.in. program działań Głęboka woda, mający przygotowywać studentów do funkcjonowania w środowisku sztuki. To miejsce pozwala na bardzo indywidualny kontakt z prezentowaną w nim sztuką. Kuratorką GGM1 jest Gabriela Warzycka-Tutak.   

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 ►

GGM2

GGM2 działająca między ulicą Powroźniczą i bulwarem przy rzece Motławie jest miejscem prezentacji wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw o zmiennej dynamice trwania. Specjalny program Project space pozwala zaistnieć w tej galerii wielu efemerycznym projektom artystycznym działającym na zasadzie pop up, które nie mieszczą się w rocznym planie wystawienniczym. GGM2, dzięki kontaktom z wieloma renomowanymi galeriami w Polsce i zagranicą prezentuje najświeższe międzynarodowe trendy wystawiennicze. Kuratorem programu GGM2 jest Andrzej Zagrobelny.

Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 ►

4G

4G to przede wszystkim Günter Grass - intelektualny i artystyczny patron Gdańska. W galerii znajduje się zbiór ponad 140 prac Noblisty, pokazywanych w różnych zestawieniach na wystawach czasowych. Galeria nie ogranicza się jedynie do prezentacji jego dorobku, ale stara się, by postać Grassa stała się punktem wyjścia do analizy zjawisk społecznych i kulturalnych, a zwłaszcza styku sztuk wizualnych z literaturą, czyniąc ją unikatową w skali Polski.

Warta uwagi jest działalność wydawnicza galerii, opierająca się na dwóch seriach wydawniczych Grass plus: seria A stanowiąca kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa oraz seria B, będąca zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów. 

Dopełnienie działalności oddziału stanowi festiwal Grassomania, który co roku przybiera inną formułę działań poza galerią 4G i promuje wiedzę na temat twórczości Noblisty. 

Kierowniczką i kuratorką 4G jest Maria Sasin.   


Wydarzenia w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa ►

Dom Ch&G

Oddział w budowie planowany do stworzenia w XVIII wiecznym kompleksie dawnego Domu Dobroczynności i Sierot na gdańskim Osieku, przy ul. Sierocej 6 i 8. W założeniu multidyscyplinarny ośrodek badający pogranicza literatury i sztuki pod intelektualnym i duchowym patronatem Güntera Grassa i Daniela Chodowieckiego. Miejsce wystaw stałych i czasowych, spotkań i dyskusji, rezydencji artystycznych i literackich oraz edukacji kulturowej. Zastąpi swą funkcją galerię 4G.

Dom Dobroczynności i Sierot zbudowany został w 1699 roku według projektu Barthela Ranischa i od tego czasu kilkakrotnie był rozbudowywany oraz zmieniał swoje funkcje użytkowe. Początkowo był przytułkiem dla bezdomnych i ubogich, dawał im schronienie i możliwość zarobienia na swoje utrzymanie. Z czasem przekształcony został na sierociniec, wychowujący i przyuczający do zawodu dzieci osierocone i z nieprawego łoża. W 1788 roku opiekował się jednocześnie aż 426 wychowankami. Gdy w 1906 roku sierociniec został przeniesiony do Wrzeszcza budynki pełniły funkcje medyczne, a w okresie międzywojennym swoje miejsce miała tu redakcja Danziger Volksstimme, organu prasowego Socjaldemokratycznej Partii Wolnego Miasta Gdańska. Kompleks budynków jako jeden z nielicznych w Gdańsku przetrwał pożogę II wojny światowej i w 1967 roku został wpisany do rejestru zabytków. Po wojnie przed długi czas pełnił funkcje mieszkań komunalnych. Postępująca degradacja budynków wpłynęła na decyzję Miasta Gdańska w 2016 roku o przekwaterowaniu mieszkańców oraz wykonaniu kapitalnego remontu kompleksu z dostosowaniem do funkcji ośrodka kultury i sztuki, jakim w założeniu ma być Dom Chodowieckiego i Grassa.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap, którego rozpoczęcie planowane jest na jesień 2021 roku polega na zabezpieczeniu budynków przed dalszą postępującą ich korozją. Kolejnym etapem będzie dostosowanie jego wnętrz do funkcji ośrodka kultury za zgodą i przy ścisłym nadzorze ze strony Państwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace projektowe i architektoniczne prowadzą obecnie dwa renomowane studia architektoniczne: Restudio Jacaszek architekci oraz Gzowski architekci.

Zgodnie z założeniami, Dom Chodowieckiego i Grassa ma stanowić multidyscyplinarne miejsce spotkań artystycznych trójmiejskich literatów i artystów z zapraszanymi na czasowe rezydencje twórcami z Polski i zagranicy. Ważną rolę w programie przyszłej placówki będzie zajmować szeroko pojęta działalność edukacyjna i kulturowa, związana z profesjami jej dwóch patronów – literatem i artystą, laureatem nagrody Nobla Günterem Grassem oraz grafikiem i ilustratorem wielu XVIII wiecznych książek Danielem Chodowieckim. Twórczości tych dwóch wybitnych gdańszczan będzie też dedykowana wystawa stała, uzupełniana o ekspozycje czasowe współczesnych artystów.

Pracownia Artystyczna GGM

Specjalna przestrzeń dedykowana edukacji połączona jest z galerią 4G. Pracownia wyposażona jest w profesjonalny piec ceramiczny i prasę graficzną, dzięki czemu każdy chętny może nauczyć się tych trudnych technik artystycznych. W jej przestrzeni odbywa się również szereg innych warsztatów edukacyjnych, dedykowanych wystawom prezentowanym w galeriach GGM. Pracownia prowadzona jest przez gdańską artystkę Grażynę Tomaszewską, która jest również kuratorką cyklu wystaw rzeźbiarskich Logos - Bios.