Dostępność

Gdańska Galeria Miejska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis internetowy GGM, a także treści na nim zamieszczone powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gdańskiej Galerii Miejskiej www.ggm.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 4.08.2015 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  Strona nie posiada możliwości zastosowania kontrastu.
 • Strona nie posiada możliwości zastąpienia tekstu grafiką.
 • Strona nie ma wyróżnionych odnośników.
 • Opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Opublikowane filmy nie posiadają audio deskrypcji.
 • Na stronie nie można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Gdańską Galerią Miejską, adres e-mail: pr@ggm.gda.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Gdańska Galeria Miejska posiada trzy oddziały.

GGM1, ul. Piwna 27/29

 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Piwnej. Przed wejściem znajduje się jeden schodek o wysokości 7 cm. Nie ma pochylni ani podnośnika.
 • GGM1 znajduje się na parterze.
 • W większości miejsc wokół budynku zapewniono równą nawierzchnię, wyjątek stanowi kostka granitowa na dojściu do wejścia głównego.
 • GGM1 nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku GGM1 nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek GGM1 to Długi Targ 01 w odległości 200 metrów.

GGM2, ul. Powroźnicza 13/15

 • Galeria znajduje się na parterze.
 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Powroźniczej. Nie ma pochylni ani podnośnika.
 • W większości miejsc wokół budynku powierzchnia składa się głównie z kostki granitowej.
 • GGM2 nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku GGM2 nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek GGM2 to Dom Fahrenheita 01w odległości 190 metrów.


4G, ul. Szeroka 37

 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Szerokiej. Nie ma pochylni ani podnośnika. 4G znajduje się na parterze. Do głównego wejścia prowadzą schody z poręczą. Schody zewnętrzne nie są oznaczone.
 • 4G nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku 4G znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek 4G to Świętego Ducha 01 w odległości 190 metrów.