4G

sympozjum w ramach wystawy "Z pozdrowieniami od Wisławy Szymborskiej i Herty Müller"

Z pozdrowieniami od Wisławy Szymborskiej i Herty Müller

Inspirując się twórczością swojego patrona Gdańska Galeria Güntera Grassa kładzie szczególny nacisk na promowanie zjawisk kulturalnych, poprzez integrację poszczególnych dziedzin artystycznych w ciekawych, a czasem zaskakujących projektach. Idealną okazją do zaprezentowania nietypowego mariażu sztuk wizualnych i literatury jest wyjątkowy pokaz „Wyklejanek” poetki-noblistki Wisławy Szymborskiej, której będą towarzyszyły kolaże pisarki-noblistki Herty Müller, w pomieszczeniach Gdańskiej Galerii pisarza/plastyka/noblisty Güntera Grassa.

Dialog mistrzów - sympozjum o noblistach literackich Wisławie Szymborskiej, Hercie Müller i Günterze Grassie to uhonorowanie twórców poprzez szersze omówienie nie tylko ich sztuki, ale także różnorodnych kontekstów, w jakich powstawała i z którymi jest nierozerwalnie powiązana.

Referaty wygłoszą:

Urszula Usakowska-Wolff - poetka, dziennikarka, krytyczka sztuki, kuratorka i tłumaczka literatury polskiej na niemiecki.

Leszek Szaruga (właśc. Aleksander Wirpsza) - poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji niemieckiej i rosyjskiej, historyk literatury, krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Leszek Żyliński - profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz historii niemieckiej literatury, kultury i historii idei XIX-XXI wieku.

Dyskusję poprowadzi prof. Stanisław Rosiek - historyk literatury, eseista i wydawca, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, prezes wydawnictwa słowo/obraz terytoria

Gdzie: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37

Kiedy: 26 lipca, godz. 15

Wstęp wolny

Biogramy uczestników sympozjum:

Urszula Usakowska-Wolff (ur. 1954 r. w Warszawie) - studiowała filologię germańską na Uniwersytecie w Bukareszcie i Uniwersytecie Warszawskim; 1977-1981 redaktorka Polskiego Radia w Warszawie; od 1986 r. mieszka w Niemczech, ostatnio w Berlinie; dwujęzyczna poetka, dziennikarka, krytyczka sztuki, kuratorka i tłumaczka literatury polskiej na niemiecki (m.in. przekłady: Erny Rosenstein, Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Artura Sandauera, Jana Goczoła, Zbigniewa Dominika, Eugeniusza Kuppera, Andrzeja Bursy, Roberta Rybickiego, Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej). Wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Nagroda Pegaza Akademii Sztuk pięknych w Warszawie i Nagroda Krakowskiej Fundacji Dziennikarzy Merkuryusz.

Prof. dr hab. Leszek Żyliński (1954) - kierownik Zakładu Literatury i Kultury Niemieckiej XIX i XX wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; współredaktor pisma „Litteraria Copernicana“ (Toruń) oraz serii wydawniczej „Zrozumieć Niemcy” (Wrocław). Wybrany do prestiżowych międzynarodowych gremiów: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt), Societas Jablonoviana (Lipsk), Jury Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego miast Torunia i Getyngi. Główne zainteresowania badawcze: niemiecka literatura, kultura i historia idei od XIX wieku. Ostatnie publikacje książkowe: O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku, (współautorka: Joanna Jabłkowska), Poznań 2008; Die Eigenart der polnischen Rezeption von Günter Grass, Oldenburg 2009; Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku, Toruń 2012. Oprócz studiów naukowych publikuje również eseje i recenzje w czasopismach (Polityka, Res Publica, Borussia, Przegląd Polityczny, Nowe Książki, Przegląd Zachodni).

Leszek Szaruga (właśc. Aleksander Wirpsza; ur. 1946 w Krakowie) - profesor na Uniwersytecie Warszawskim, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji niemieckiej i rosyjskiej. W latach 70. i 80. redaktor pism drugiego obiegu, takich jak „Puls", „Wezwania". W latach 1979-1989 współpracował z sekcją polską Radia Wolna Europa (pod pseudonimami: Jan Krajnik, Krzysztof Powoski). Od 1979 r. współpracował z „Kulturą”. W latach 1987-1990 mieszkał w Berlinie Zachodnim, gdzie współpracował z sekcjami polskimi BBC oraz Deutsche Welle oraz czasopismami emigracyjnymi. Redaktor pism „Nowaja Polsza" oraz "Przegląd Polityczny". Laureat Nagrody Kościelskich (1986) oraz nagrody literackiej "Kultury" (1999). Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009).Prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek (ur. 14 sierpnia 1953 w Gdańsku) − historyk literatury, pisarz, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Debiutował w piśmie „Litteraria", od 1977 do 1982 był sekretarzem redakcji kwartalnika „Punkt". W latach 1977-1983 współredagował serię „Transgresje" wydawaną w ramach konserwatorium Marii Janion. W 1983 otrzymał razem ze Stefanem Chwinem Nagrodę Kościelskich za napisaną wspólnie książkę „Bez autorytetu". W latach 80. współredagował niezależne pismo „Podpunkt". W 1995 założył wydawnictwo „Słowo/obraz terytoria". Jest także redaktorem serii „Rysunki zebrane" Sławomira Mrożka (sześć tomów 1997-2005), jednym z autorów „Słownika schulzowskiego" (2004) i autorem podręcznika do liceum i technikum „Między tekstami" (przy współpracy Jolanty Maćkiewicz, Zbigniewa Majchrowskiego, Bolesława Oleksowicza).

Z pozdrowieniami od Wisławy Szymborskiej i Herty Müller

Wernisaż: 11 lipca 2014 | godz. 18:00

Wystawa: 12.07 - 31.08.2014

Kurator: Marta Wróblewska

Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa (4G) | ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2

Godziny otwarcia galerii: wt-śr 11-17, czw.- niedz. 11.00-19.00

WSTĘP WOLNY