GGM2

Rafał Bujnowski + Oskar Dawicki Pies pijaka

Pies Pijaka to wystawa o związku psa z pijakiem, a może i artysty ze sztuką. Na pewno jednak o związku nie zawsze łatwym i znośnym, ale często opartym na bezwarunkowym przywiązaniu, oddaniu, zależności, ciągłych próbach, oddaleniach, zbliżeniach, znaczących zwrotach, powrotach i odejściach.

Pokazuje ona, że sztukę się robi, że sztuki się próbuje, że sztuka ma wymiar poważny, momentami nawet dramatyczny, ale również zabawny i cyniczny jednocześnie.

Pies Pijaka to wystawa oszczędna w środkach, poruszająca kwestie prywatne, może bardziej wstydliwe, a jednak nieprawdopodobnie bliskie,

z reguły oparte na sprzecznościach.

Jest niekoniecznie spójna, prezentuje prace nieoczywiste, powstające przy okazji

lub niedokończone, prace które są obecne,

ale niejako na marginesie pozostałej twórczości

i innych tematów.

To wystawa dwóch artystów w dwóch bliźniaczych przestrzeniach galerii, którzy w odmienny sposób mierzą się z rzeczywistością.

------------------------------------

Rafał Bujnowski to jeden z najbardziej radykalnych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest połączeniem dwóch, z pozoru odległych, dyscyplin artystycznych - malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego - obrazów, wideo, obiektów czy akcji - są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki i obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Bujnowskiego to w pełni świadome malarstwo konceptualne - przedmioty ujawniające i zmieniające sens w za-leżności od otoczenia w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki, ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji.

Oskar Dawicki tworzy prace, które mają postkonceptualny charakter i utrzymane są w lekko groteskowej, ironicznej, a nawet absurdalnej aurze. Dawicki łączy w swojej sztuce romantyczno-tragiczny komponent, silnie nasycony własnymi rozterkami egzystencjalnymi z poetyką i krytycznym wymiarem sztuki konceptualnej. Autorefleksja nad własnym statusem instytucjonalnym jako artysty współczesnego przeplata się ściśle z refleksją nad własną tożsamością, a raczej nad jej ulotnością, umownością, eterycznością, słabością. Dyskomfort, nieporozumienie, komplikacja - to pojęcia, na których wspiera się wyobraźnia artysty, bezproduktywność sztuki wydaje się być zaś dla Dawickiego jej najbardziej obiecującym wymiarem. (r)

Rafał Bujnowski + Oskar Dawicki | Pies pijaka

Wernisaż: 23.01.2014 | 19:30

Wystawa: 24.01 - 02.03.2014

Kuratorka: Patrycja Ryłko

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2 (GGM2), ul. Powroźnicza 13/15, Gdańsk, 80-828

Godziny otwarcia galerii: wt-śr 11-17, czw.- niedz. 11.00-19.00

WSTĘP WOLNY

Sponsorem wystawy Pies Pijaka jest gdańska firma Witraż Amberlamp

Amberlamp - logo

www.amberlamp.com.pl