Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego 3/ZP/GGM/2010

Remont i adaptacja ul. Szeroka- odpowiedź na zapytanie 30.12.2010 (do pobrania z prawej strony).