Wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego 3/ZP/GGM/2010

Remont i adaptacja ul. Szeroka GGM - odpowiedz na zapytanie (do pobrania z prawej strony).