INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gdańsk, dnia 4 lutego 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji lokalu galerii sztuki dla Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku, znak: 3/ZP/GGM/2010.

Zamawiający - Gdańska Galeria Miejska w Gdańsku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji lokalu galerii sztuki dla Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku, znak: 3/ZP/GGM/2010 złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1 - Agencja Inwestycyjna M.C. Spółka z o.o., ul. Grodnieńska 27, 81-533 Gdańsk, oferta o cenie: 847.932,22 zł

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Jarosław Kaniszewski, ul.Trawki 15/13, 80-257 Gdańsk oferta o cenie: 513.765,50 zł

Oferta nr 3 - Firma Remontowo-Budowlana „RAMBUD” Jerzy Ramczykowski Nowy Klincz, 83-400 Kościerzyna, oferta o cenie: 542.804,93 zł

Oferta nr 4 - MAXI TERM Wiesław Deneko, ul. Czecha 1/ 4, 80-288 Gdańsk, oferta o cenie: 642.692,05

Oferta nr 5 - Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Jaśminowa 9, 83-031 Żukczyn, oferta o cenie: 919.425,14 zł

Oferta nr 6 - Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Tomanik, ul. Nad Potokiem 7/6, 80-041 Gdańsk, oferta o cenie: 498.180,32 zł

Oferta nr 7 - MAZ Polsko-Szwedzka Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 9/4, 70-110 Szczecin, oferta o cenie 622.078,94 zł

Oferta nr 8 - Firma Prywatna „TOMPOL” Tomasz Blomberg, ul. Volty 11, 80-172 Gdańsk, oferta o cenie 452.343,76 zł

Oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Usługowe ORION Piotr Badowski, ul. J.Wybickiego 41/1, 81-842 Sopot, oferta o cenie 637.730,42

Oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski, ul. Marchewicza 18, 83-400 Kościerzyna, oferta o cenie 597.920,97 zł

Zamawiający informuje w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została Oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę pod nazwą: Firma Prywatna „TOMPOL” Tomasz Blomberg, ul. Volty 1180 - 172 Gdańsk, oferta o cenie: 452.343,76 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 76/100)

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybranana podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Z poważaniem

ZAŁĄCZNIK: Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (do pobrania z prawej strony).