ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "THE BALTIC GOES DIGITAL"

W dniu 16 lipca zakończył się nabór do konkursu „The Baltic Goes Digital”, organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz z Gdańską Galerią Miejską w ramach międzynarodowego projektu Art Line, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” 2007-2013.

23 lipca 2012 międzynarodowe jury w składzie: Iwona Bigos (PL), Andreas Broegger (DEN), Martin Koplin (GER), Ryszard W. Kluszczyński (PL) i Anna Zalewska (PL) podjęło decyzję o wyróżnieniu 3 następujących projektów (kolejność przypadkowa):

Baltic Agora autorstwa Klaudii Wrzask i Mateusza Pęka (Polska)

Audio Elsewhere autorstwa Marka Dybuścia (Polska)

Baltic Sea Radio autorstwa Vavary Guljajevy i Mar Canet Sola (Estonia)

Opisy wybranych prac:

Baltic Agora autorstwa Klaudii Wrzask i Mateusza Pęka (Polska)

„Plan wyimaginowanego miasta bałtyckiego opiera się na topograficznej mapie 3D dna Bałtyku. Projekt będzie funkcjonować jako platforma internetowa. Każdy użytkownik sieci może zostać budowniczym miasta, a jego/jej wkład w budowę będzie zależeć od jego/jej lokalizacji w stosunku do centrum - Agory Bałtyckiego Miasta. W optycznym centrum odwróconego dna znajduje się Głębia Landsort (na północny zachód od Gotlandii). Na jej szczycie, a właściwie na jej samym dole, znajduje się Agora Bałtyckiego Miasta."

Audio Elsewhere autorstwa Marka Dybuścia (Polska)

"Projekt Audio Elsewhere jest próbą umożliwienia słuchaczowi doświadczenia poprzez dźwięki miejsca, w którym on/ona w danej chwili nie przebywa. Wybrane odległe miasto w regionie Morza Bałtyckiego będzie słyszalne poprzez transmitowane na żywo dźwięki przekazywane do słuchawek odwiedzających. Sygnał będzie wrażliwy na ruchy głowy słuchacza - co pozwala mu/jej skupić "sztuczne uszy” na wybranym źródle dźwięku. Projekt ma na celu przybliżyć publiczności audiosfery odległego miejsca, w zupełnie realistyczny sposób.”

Baltic Sea Radio autorstwa Vavary Guljajevy i Mar Canet Sola (Estonia)

"Chcielibyśmy wykorzystać transport morski do celów artystycznych i w ten sposób zaoferować publiczności nowatorskie dźwiękowe doświadczenie. Proponujemy instalację dźwiękową, która odzwierciedla w czasie rzeczywistym ruchy lokalnych statków. Staramy się wykorzystać aspekty ruchu morskiego i zastosować je jako element kompozycji dźwiękowej. Ponadto, kompozycja ta będzie transmitowana online w czasie rzeczywistym. Jej artystyczne treści będą udostępniane i stale obecne w formie radia. W ten sposób projekt wykroczy poza galerię."

Uzasadnienie wyboru jury:

Wybrane projekty charakteryzują się wizjonerską ideą i zastosowaniem się do technicznych wymogów konkursu - wykorzystaniem nowoczesnych mediów i Internetu. Prace angażują publiczność do aktywnego uczestnictwa, poprzez ten interaktywny aspekt to widzowie wpływają na ostateczny ich kształt. Dzięki zastosowaniu mediów lokacyjnych prace te wykraczają poza miejsce prezentacji, przybliżając odległe destynacje i inne kraje nadbałtyckie, co jednoczy region.

Wyróżnieni artyści zrealizują swoje projekty, których prezentacja odbędzie się jesienią w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Piwnej w Gdańsku oraz na stronie projektu Art Line.

Na potrzeby realizacji projektu Art Line została stworzona aplikacja mobilna, której oficjalna prezentacja nastąpi w czasie wernisażu wystawy pokonkursowej.