Usługi drukowania

Usługi drukowania

Postępowanie nr 3/ZP/GGM/2012

Data: 06.07.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij)

SIWZ do pobrania poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

30.07.2012 r.

Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 3/ZP/GGM/2012

Przedmiot zamówienia: usługi drukowania w zakresie druku zaproszeń, katalogów, folderów, kartek świątecznych dla Gdańskiej Galerii Miejskiej;

Tryb postępowania:przetarg nieograniczony;

Zamawiający: Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania wybrana została oferta niżej wymienionego Wykonawcy:

Krzysztof Petrusewicz

Krysofix Agencja Reklamowa

ul. Wałowa 26/3

80-858 Gdańsk

Do pobrania poniżej.

Kolejna informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:

1.08.2012 r.

Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 3/ZP/GGM/2012

Przedmiot zamówienia: usługi drukowania w zakresie druku zaproszeń, katalogów, folderów, kartek świątecznych dla Gdańskiej Galerii Miejskiej;

Tryb postępowania:przetarg nieograniczony;

Zamawiający: Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania, w związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę: Krzysztof Petrusewicz (KRYSOFIX AGENCJA REKLAMOWA, ul. Wałowa 26/3, 80-858 Gdańsk), Zamawiający w oparciu o art.94 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrał kolejną najkorzystniejszą ofertę:

Rafał Rausz

Grafix Centrum Poligrafii

ul. Bora Komorowskiego 24

80-377 Gdańsk

Do pobrania poniżej.

5.09.2012 r.:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (kliknij).