Gdańskie Biennale Sztuki

Gdańskie Biennale Sztuki, organizowane przez Gdańską Galerię Miejską odbywa się od 2010 r. Ma charakter konkursu, skierowanego do środowisk twórczych Gdańska i okolic, w którym główną nagrodą jest indywidualna wystawa pokonkursowa w Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz wydanie katalogu. Każdorazowo, zanim zostanie wyłoniony zwycięzca, prace zakwalifikowane do drugiego etapu, prezentowane są na zbiorowej wystawie konkursowej. Jest to doskonała okazja na przyjrzenie się najaktualniejszym tendencjom w sztuce rejonu Pomorza, tworzonej przez artystów różnych pokoleń. Organizatorzy Gdańskiego Biennale Sztuki stawiają sobie za cel zwrócenie uwagi na różnorodność języków artystycznych, jakimi posługuje się środowisko twórcze Gdańska. Wystawy konkursowe stanowią przekrój przez sztukę najnowszą, dowodząc, że zarówno tradycyjne środki wyrazu artystycznego, jak i najnowsze media, cieszą się wśród artystów współczesnych dużą popularnością.

Szerokie pole tematyczne każdej edycji uruchamia kreatywność artystów, owocującą zaskakującymi interpretacjami tematu, co czyni Gdańskie Biennale Sztuki wydarzeniem o charakterze wielowymiarowym. Konkurs ten stanowi niezbity dowód na to, że artystyczne środowisko Pomorza nie jest hermetyczne, lecz otwiera się na różnego rodzaju możliwości techniczne i interpretacyjne, czerpiąc inspiracje zarówno ze sztuki rodzimej, jak i światowej.

Celem Gdańskiego Biennale Sztuki jest także promowanie najzdolniejszych artystów naszego regionu, poprzez indywidualne wystawy czasowe, którym za każdym razem towarzyszy katalog. Zwyciężczynią I edycji Tożsamość miejsca w 2010 r. została Dorota Nieznalska, absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, która zaprezentowała na wystawie konkursowej pracę pt.: Królowa Polski. Jej wystawa w Gdańskiej Galerii Miejskiej w całości odnosiła się do problemów, ściśle związanych z Gdańskiem.

Więcej na temat wystawy Doroty Nieznalskiej