Projekt Dialogi

Projekt Dialogi jest autorskim projektem Iwony Bigos i był realizowany w GGM w latach 2009 - 2015.

Dialogi
to cykl wystaw w Gdańskiej Galerii Miejskiej prezentujący prace artystów pochodzących z Trójmiasta oraz artystów zagranicznych. Zapoczątkowany został 28. maja 2009 r. wystawą Lost in colour, na której swoje prace pokazali Gdańszczanin Jarosław Fliciński oraz Nicholas Bodde, Amerykanin mieszkający w Niemczech.
Od tego czasu GGM regularnie zaprasza, najczęściej artystów, którzy wcześniej nie współpracowali ze sobą, do stworzenia wspólnej wystawy. Doboru duetów dokonują kuratorzy galerii. Partycypacja w tym projekcie wzbogaca twórców o nowe doświadczenia, pozwala im otworzyć się na nowe wyzwania, wynikające zarówno z różnic artystycznych, jak i z niuansów kulturowych. Artyści zapraszani do Dialogu często posługują się zupełnie innymi mediami, co czyni każdą z interpretacji zaproponowanego tematu jeszcze ciekawszą. Projekt ten pozwala na swobodny przepływ idei w obrębie świata sztuki, a tym samym wzbogacenie go. Ma także na celu zapoznanie polskiego widza z najnowszymi trendami współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Dialogi 1 - Lost in colour

Dialogi 2 - From dialog to goliad

Dialogi 3 I 4 - Dialog 4

Dialogi 5 - Psychopompos

Dialogi 6 - Last movie

Dialogi 7 - Alienacje - Alienations

Dialogi 8 - Existence

Dialogi 9 - Strumień Świadomości

Dialogi 10 - Paradise Lost

Dialogi 11 - Dialog Korzeni

Dialog 12 - Śmierdzący skórzany worek

Dialog 13 - Inne Siostry

Dialog 14 - Meetingpoint