The Baltic Goes Digital

Gdańska Galeria Miejska i Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprosza do konkursu The Baltic Goes Digital, który organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” 2007-2013.

The Baltic Goes Digital to otwarty konkurs na projekty artystyczne, które wykorzystują media lokacyjne, mobilne, bądź działające na platformie internetowej, w celu stworzenia wizji nieistniejącego, wyimaginowanego „Bałtyckiego miasta”.

Zgłoszenia:

Prawidłowo przygotowane zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: balticgoesdigital@nck.org.pllub pocztą na poniższy adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Korzenna 33/35 Gdańsk 81-851 Polska

z dopiskiem: The Baltic Goes Digital

Termin składania prac:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16. lipca 2012 r.

Tematyka:

Motywem przewodnim konkursu jest stworzenie wyimaginowanej i utopijnej wersji już albo jeszcze nie istniejącego „Bałtyckiego miasta”. Oczywiście sam pomysł stworzenia miasta-utopii nie jest nowy. W historii powstało wiele projektów realizacji urbanistyczno-architektonicznych, których celem było stworzenie doskonałej tkanki miejskiej, idealnej dla mieszkańców. Nowe jest to, że w konkursie The Baltic Goes Digital punktem wyjścia jest nowoczesna technika, umożliwiająca nieograniczone wizjonerstwo urbanistyczne. Korzystając z możliwości internetowego poznawania świata, zapraszamy artystów do skomponowania interaktywnych przestrzeni łączących kulturalne i urbanistyczne aspekty miast położonych nad Bałtykiem. Wykreowane miasta, stworzone digitalnie, mogą być zarówno połączeniem tych już istniejących, ich poszerzeniem, czy ulepszeniem, ale mogą być także utopijną wizją jednego bałtyckiego miasta unoszącego się ponad naszą rzeczywistość, albo raczej web-równolegle do niej.

GGM i NCK zaprasza artystów, zarówno indywidualnych jak i w zespołach, których projekty badają i redefiniują ideę sztuki w przestrzeni publicznej. Jak można włączyć nową przestrzeń publiczną oraz cyfrową przestrzeń internetu w proces kreacji i komunikacji w sztuce? Czy dzieła sztuki funkcjonujące w internecie, będące szeroko dostępne przez telefony komórkowe mogą zaistnieć w przestrzeni publicznej w taki sam sposób, jak np. rzeźba z brązu? Jakie nowe możliwości w zakresie przestrzeni publicznej oferują nam nowe technologie? Zapraszamy artystów do składania projektów, które eksplorują powyższe kwestie i dostarczają interesujących odpowiedzi.

Grupa docelowa:

Konkurs skierowany jest do artystów i osób zainteresowanych jego tematyką (np. grafików, designerów, architektów, programistów) z krajów nadbałtyckich: Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy i Rosji.Zespoły mogą składać się z maksymalnie 3 osób, przy czym co najmniej jedna z nich musi posiadać artystyczne CV.

Nagrody:

Autorzy 3 projektów, wybranych przez 5-osobowe międzynarodowe, eksperckie jury, zostaną zaproszeni do ich realizacji. Z laureatami konkursu zostaną podpisane umowy na kwotę 2000 EUR brutto na realizację wybranych projektów. Ponadto organizatorzy pokryją koszt produkcji zwycięskich prac do kwoty 1000 EUR brutto, a także zorganizują podróż i pobyt laureatów w Gdańsku, podczas wernisażu wystawy jesienią 2012. Wybrane projekty zostaną zrealizowane i zaprezentowane w wirtualnej galerii na stronie internetowej projektu ART LINE oraz na wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Istnieje także możliwość prezentacji prac w partnerskich instytucjach projektu w późniejszym terminie.

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych projektu ART LINE www.artline-southbaltic.eu, oraz poniżej. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu