Art Line

ART LINE jest dużym artystyczno-kulturalnym projektem, współpracującym pomiędzy czternastoma partnerami z Polski, Szwecji, Niemiec, Kaliningradu i Litwy. Będzie trwał trzy lata, do 2013 roku. Jest pierwszym projektem artystycznym, który otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Południowy Bałtyk.

Celem Art Line jest rozwój i wzmocnienie regionalnej i międzynarodowej sceny artystycznej, współpraca pomiędzy profesjonalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami, uczelniami, jak również stworzenie żywej, nowoczesnej i otwartej przestrzeni dla publicznej dyskusji w regionie Południowego Bałtyku.

Artystyczna Platforma cyfrowa

W czasie trzech lat trwania projektu zostanie stworzona artystyczna platforma cyfrowa, a ponad to powstanie wiele innych wydarzeń w przestrzeni realnej i cyfrowej, eksperymentowania, przy tworzeniu projektów cyfrowych i społecznych oraz jako miejsce prezentacji powstających prac. Między innymi będzie ona prezentować projekt „Opowiadając Bałtyk”- polegający na zbieraniu historii ludzi morza. Historie te zostaną następnie przetworzone na prace artystyczne przez artystów z regionu Południowego Bałtyku.

Projekt został dofinansowany ze środków programu South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerzy projektu: Blekinge County Museum w Karlskronie, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Gdańska Galeria Miejska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Kunsthalle Rostock, Kulturcentrum Ronneby, Kalmar Konstmuseum, Art Exhibition Hall of Karlskrona City, Blekinge Institute of Technology. Projekt Art Line jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 85% i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11,25%.

Więcej o projekcie Art Line

Międzynarodowy projekt artystyczno - kulturalny ART LINE nabiera rozpędu. Kilka dni temu wystartowała oficjalna strona projektu www.artline-southbaltic.eu. Będzie ona stanowić główne źródło informacji o projekcie oraz narzędzie komunikacji. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Najbliższe działania w ramach projektu przewidziane są w szwedzkim Kalmarze. Z kolei między 23 i 25 maja w Gdańsku odbędzie się międzynarodowe seminarium dotyczące sztuki. Zaplanowanych zostało wiele seminariów, warsztatów i wystaw zarówno w przestrzeni publicznej jak i cyfrowej.

Przewidziany na lata 2011 - 2013 projekt Art Line polega na współpracy 14 partnerów z 5 krajów obszaru Południowego Bałtyku: Szwecji, Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Głównym beneficjentem jest szwedzkie Muzeum Blekinge. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi i kulturalnymi w regionie. Art Line jest pierwszym artystyczno - kulturalnym projektem dofinansowanym w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Sztuka współczesna w swoich zmieniających się kształtach i formach stanowi ważne narzędzie rozwoju regionalnego. Celem projektu jest wykorzystanie jej do zbliżenia zarówno instytucji i mieszkańców regionu Południowego Bałtyku, a także do stworzenia wspólnej tożsamości, która posłuży komunikowaniu się ze sferą publiczną za pomocą artefaktów.

Morze Bałtyckie w założeniach projektu nie dzieli nas, ale łączy. Ta faktyczna bliskość geograficzna stanowi nieodkryte źródło potencjału do współpracy między instytucjami związanymi ze sztuką. Projekt w swojej zasadniczej idei koncentruje się na multimediach oraz sztuce w przestrzeni publicznej. Ta idea podkreśla jednocześnie istotę internetu oraz fakt w jaki sposób zmienił on postrzeganie koncepcji przestrzeni publicznej. W dzisiejszych czasach przestrzeń wirtualna w sposób znaczący zaczyna zastępować faktyczną przestrzeń fizyczną, stając się polem interakcji, wymiany pomysłów oraz umożliwiając stały kontakt osobom znajdującym się w różnych miejscach na świecie. Całkiem niedawno powstałe pojęcie „mediów społecznych”, opisujące narzędzia internetowe takie jak Twitter, Facebook czy Youtube pokazuje, że internet nie jest biernym odbiorcą i przekazicielem informacji lecz społeczną przestrzenią, dzięki której ludzie mogą współistnieć. Internet stał się zatem przestrzenią publiczną.

Przy okazji tego projektu pytamy samych siebie w jaki sposób internet może stanowić przestrzeń zarówno dla tworzenia sztuki jak i informacji o niej oraz w jaki sposób możemy połączyć przestrzeń cyfrową z przestrzenią prawdziwą, fizyczną. Podczas serii warsztatów i seminariów partnerzy projektu we współpracy z artystami dadzą początek artefaktom - prezentowanym następnie w internecie i przestrzeni publicznej regionu Morza Bałtyckiego.

Komponenty projektu

Projekt składa się z dwóch przenikających się komponentów: Digital Art Platform (Artystyczna Platforma Cyfrowa) oraz Cross Media. Podczas trzech lat jego trwania w ramach każdego komponentu zaplanowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń: seminariów, warsztatów i wystaw - mających miejsce zarówno w przestrzeni publicznej jak i na stronie internetowej projektu, która - poza funkcją informacyjną - stanowić będzie wirtualną platformę prezentacji wystaw.

W ramach komponentu Cross Media prześledzimy w jaki sposób partnerzy poradzą sobie z połączeniem przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej poprzez proces transmediacji oraz z zaaranżowaniem warsztatów, które doprowadzą do stworzenia artefaktów zaprezentowanych później w przestrzeni publicznej oraz na platformie internetowej.

Początki projketu Art Line

Jak to zazwyczaj bywa, Art Line zapoczątkowany został pojedynczym pomysłem. Jego zarysy, nie do końca jeszcze określone, dojrzewały w głowie koordynatorki - Torun Ekstrand, która przed Art Line współtworzyła inny transgraniczny projekt „Sąsiedzi”. Po jego zakończeniu Torun Ekstrand postanowiła kontynuować ideę łączenia instytucji kultury z regionu Morza Bałtyckiego. Pragnęła stworzenia większej sieci współpracy pomiędzy instytucjami związanymi ze sztuką oraz instytucjami akademickimi po obu stronach Bałtyku. Zasiane w ten sposób ziarno wzrastało, aby stać się projektem Art Line - transgranicznym, wspólnie opracowanym projektem artystycznym, angażującym 10 instytucji oraz 4 partnerów towarzyszących z 5 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji i Polski, ale także z Niemiec, Rosji i Litwy).