Bilety wstępu

Bilet regularny - 10 zł
Bilet ulgowy - 7 zł
Bilet grupowy (powyżej 10 osób) - 5 zł
W czwartek wstęp bezpłatny.

Po wielu wahaniach zdecydowaliśmy się wprowadzić płatne bilety wstępu na wystawy do dwóch naszych placówek – Gdańskiej Galerii Güntera Grassa – 4G przy ul. Szerokiej 37 oraz GGM2 przy ul. Powroźniczej 13/15. Wstęp do GGM1 przy Piwnej 27/29 pozostaje bezpłatny. Pełną listę uprawnionych do zniżek i biletów bezpłatnych znajdziecie Państwo poniżej. W czwartki oraz w dni otwarć wystaw wstęp do wszystkich galerii będzie bezpłatny.

Decyzja o biletowaniu wstępu jest związana bezpośrednio z ograniczeniem budżetu galerii spowodowanym przez COVID19, z którym borykamy się od 2020 roku oraz niebotycznie rosnącymi cenami usług i materiałów na rynku, które pozwalają nam realizować program merytoryczny. Kupując bilet wstępu wspieracie Państwo nie tylko naszą działalność, ale przede wszystkim pracę artystów i podwykonawców, z którymi przygotowujemy dla Was wystawy i wydarzenia artystyczne. Mamy nadzieję na zrozumienie z Państwa strony i wsparcie w ten dość symboliczny sposób.

Do zobaczenia w GGM!Osoby uprawnione do zniżek (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego prawo do zakupienia biletu ulgowego):

 • studenci uczelni wyższych do ukończenia 26. roku życia,
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • osoby po ukończeniu 60 roku życia,
 • właściciele Metropolitalnej Karty do Kultury zintegrowanej z systemem Gdańskiej Karty Mieszkańca.


Osoby zwolnione z opłat:

 • dzieci do lat 7, 
 • studenci Akademii Sztuk Pięknych (za okazaniem legitymacji studenckiej),
 • pracownicy muzeów oraz galerii sztuk współczesnych (za okazaniem legitymacji pracowniczej),
 • członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (za okazaniem legitymacji członkowskiej),
 • członkowie International Association of Curators of Contemporary Art IKT (za okazaniem legitymacji członkowskiej),
 • dziennikarze (za okazaniem legitymacji prasowej),
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (za okazaniem legitymacji),
 • osoby przybyłe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, pod warunkiem okazania przez zwiedzających dokumentu potwierdzającego datę wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz fakt przekroczenia granicy polsko ukraińskiej we wskazanym okresie.