4G

Od zlodowacenia i antropocenu ku nowym światom


Katalog towarzyszący wystawie Marka "Rogulusa" Rogulskiego Zastawki i limi_potrofy. O fabrykacji meralogicznej


Redakcja: Marek Rogulski
Teksty: Anna Markowska, Marek Rogulski
Tłumaczenie: Marzena Beata Guzowska
Redakcja językowa i korekta: Maksymilian Wroniszewski (teksty w języku polskim), Tom Anessi (teksty w języku angielskim)
Koordynacja: Maria Sasin
Fotografie: własność artysty i archiwum fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc oraz Sylwia Chmielarz, Anna Domańska, Arkadiusz Drewa, Łukasz Gawroński, Piotr Grdeń, Jakub Łapawa, Dariusz Kula, Sławomir Laskowski, Ewa Lipa, Paweł Jóźwiak, Jarosław Fliciński, Marcin Kaliński, Bogna Kociumbas, Piotr Kumor, Yach Paszkiewicz, Marek Rogulski, Jerzy Rogulski, Magdalena Rosman, Rafał Roskowiński, Arkadiusz Staniszewski, Dorota Walentynowicz, Marek Zygmunt oraz dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Wszystkie prace, o ile nie zaznaczono inaczej, dzięki uprzejmości artysty Marka Rogulskiego. Fotografie pochodzą z archiwum artysty i partycypujących w publikacji instytucji, o ile nie zaznaczono inaczej.

Wystawa zrealizowana przy okazji przyznania Nagrody Prezydenta Gdańska z okazji 35-lecia oracy twórczej Marka Rogulskiego.

Projekt graficzny i skład: Tomasz Pawluczuk - nylonstudio.pl
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Druk: NORMEX
Nakład: 300 szt.
Gdańsk 2021
Cena: 25 zł

Książkę można zakupić osobiście w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (4G) przy ul. Szerokiej 37 oraz w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 przy ul. Powroźniczej 13/15, lub zamówić mailowo pod adresem: sklep@ggm.gda.pl
* W przypadku sprzedaży wysyłkowej do ceny należy dodać koszt wysyłki.