4G

DO 3X SZTUKA / innowacja pedagogiczna


Data: 8.10.2021
Godzina: 10.30-12.30
Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37
Odbiorcy: grupy zorganizowane szkolne

W ramach programu współpracy edukacyjnej Innowacja pedagogiczna uczestnicy zostali oprowadzeni po wystawie Grassomania. Kolekcja, a następnie odbyły się warsztaty graficzne.


Program INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Formuła rocznej współpracy edukacyjnej z placówkami szkolnymi, opartej na organizacyjno-metodycznej innowacji. Uczniowie staną się odbiorcami oraz współtwórcami żywej kultury poprzez aktywne zaangażowane uczestnictwo w lekcje sztuki, realizowane w przestrzeniach Galerii. Zaplanowany cykl spotkań edukacyjnych składać się będzie z dwóch połączonych ze sobą części - zwiedzania wystaw prezentowanych w podwojach GGM oraz dedykowanych warsztatów twórczych.
Podczas zajęć, uczestnicy użyją wszystkich zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia
sztuki, zapoznają się z pojęciami, które odkryją na drodze ćwiczeń i eksperymentów
twórczych. Przekonają się, że powstanie dzieł sztuki poprzedza wiele działań poznawczych. Rozpoczynając od zabaw, poprzez doświadczenia i różnorodne ćwiczenia uczestnicy programu przeżyją niezwykłą przygodę ze sztuką. Zwieńczeniem rocznych działań będzie wystawa prac powstałych podczas 12 spotkań.

Poprzez innowację wspierać będę rozwój społeczno-emocjonalny uczniów, rozwijanie
zdolności twórczych i kreatywnych, komunikację interpersonalną oraz aktywny udział w życiu kulturalnym miasta Gdańska. Podczas działań edukacyjnych zostaną zastosowane
zróżnicowane formy i metody pracy oraz zaprezentowane, techniki plastyczne, dostosowane do wieku i umiejętności grupy.

Nauka poprzez sztukę – sztuka nauki. Spotkania z żywą sztuką oraz praktyczne działania
artystyczne pozwolą na realizację ważnych celów, jakimi są wykształcenie uczestnictwa i
kreatywna współpraca. W obecnej sytuacji pandemicznej wysoce istotnym elementem jest
również integracja oraz poczucie sprawczości. Głównym celem pozostaje zaś przekazanie
wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury, kształtowanie postawy twórczej oraz umiejętności
krytycznego myślenia i odbioru sztuki. Dodatkowo porcja różnorodnych inspiracji i mnóstwo
radości płynącej ze spontanicznej pracy manualnej.

Szkoły zainteresowane współpracą – serdecznie zapraszamy do kontaktu.