GGM2

DO 3X SZTUKA / innowacja pedagogiczna


Spotkania ze sztuką / Emilia Kalkowska-Marszałek
Data: 24.09.2021
Godzina: 10.30-12.30
Miejsce: GGM2, ul. Powroźnicza 13/15
Odbiorcy: grupy zorganizowane szkolne

W ramach programu współpracy edukacyjnej Innowacja pedagogiczna uczestnicy zostali oprowadzenni po wystawie Wołają na mnie Cygan, choć tak się nie nazywam, a następnie odbyły się warsztaty nawiązujące do pracy Pauliny Włostowskiej Kurtyna z Księżycami.

Inspiracją do powstania kurtyny był nie tylko obraz Zbysława Bieleckiego, romskiego artysty, który w latach 60. namalował „Cyganów w mieście”, miasto wyobrażając pod postacią sceny z abstrakcyjną kurtyną reprodukującą awangardową estetykę, ale też zdobione abstrakcyjnymi wzorami stroje romskich dziewcząt występujących podczas koronacji cygańskiego króla na warszawskim Stadionie Wojska Polskiego w 1937 roku oraz kurtyny projektowane w latach 30. przez zespół moskiewskiego Teatru Romen. Artystka malując kurtynę barwnikami roślinnymi na bazie ziele rezedy, liścia brzozy, korzenia marzanny barwierskiej, szyszek olchy i kory dęby, jednocześnie czytała książkę „Cyganie” Jana Yoorsa, belgijskiego Roma, pisarza i artysty, którego tapiserie, podobnie jak kurtyna Włostowskiej odnosiły się do rytmu życia i cyklu dnia znaczonego zachodami i wschodami, nie tylko słońca, ale też księżyca. - kuratorka wystawy Ania Batko.


Program INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Formuła rocznej współpracy edukacyjnej z placówkami szkolnymi, opartej na organizacyjno-metodycznej innowacji. Uczniowie staną się odbiorcami oraz współtwórcami żywej kultury poprzez aktywne zaangażowane uczestnictwo w lekcje sztuki, realizowane w przestrzeniach Galerii. Zaplanowany cykl spotkań edukacyjnych składać się będzie z dwóch połączonych ze sobą części - zwiedzania wystaw prezentowanych w podwojach GGM oraz dedykowanych warsztatów twórczych.
Podczas zajęć, uczestnicy użyją wszystkich zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia
sztuki, zapoznają się z pojęciami, które odkryją na drodze ćwiczeń i eksperymentów
twórczych. Przekonają się, że powstanie dzieł sztuki poprzedza wiele działań poznawczych. Rozpoczynając od zabaw, poprzez doświadczenia i różnorodne ćwiczenia uczestnicy programu przeżyją niezwykłą przygodę ze sztuką. Zwieńczeniem rocznych działań będzie wystawa prac powstałych podczas 12 spotkań.

Poprzez innowację wspierać będę rozwój społeczno-emocjonalny uczniów, rozwijanie
zdolności twórczych i kreatywnych, komunikację interpersonalną oraz aktywny udział w życiu kulturalnym miasta Gdańska. Podczas działań edukacyjnych zostaną zastosowane
zróżnicowane formy i metody pracy oraz zaprezentowane, techniki plastyczne, dostosowane do wieku i umiejętności grupy.

Nauka poprzez sztukę – sztuka nauki. Spotkania z żywą sztuką oraz praktyczne działania
artystyczne pozwolą na realizację ważnych celów, jakimi są wykształcenie uczestnictwa i
kreatywna współpraca. W obecnej sytuacji pandemicznej wysoce istotnym elementem jest
również integracja oraz poczucie sprawczości. Głównym celem pozostaje zaś przekazanie
wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury, kształtowanie postawy twórczej oraz umiejętności
krytycznego myślenia i odbioru sztuki. Dodatkowo porcja różnorodnych inspiracji i mnóstwo
radości płynącej ze spontanicznej pracy manualnej.

Szkoły zainteresowane współpracą – serdecznie zapraszamy do kontaktu.