MAGAZYN SZUM nr 33

Cena: 30 zł

Magazyn SZUM można zakupić osobiście w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (4G) przy ul. Szerokiej 37 lub w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 (GGM2) przy ul. Powroźniczej 13/15.