4G

MATERIAŁY EDUKACYJNE do wystawy Bogny Burskiej KREW I CUKIER

Aktywny odbiorca kultury to jeden z głównych celów edukacji artystycznej GGM, opierającej się na popularyzacji wiedzy o sztuce. Poprzez interdyscyplinarną ofertę warsztatową do prezentowanych w przestrzeniach GGM wystaw budujemy dialog z różnymi grupami odbiorców. Jedną z nich jest młodzież szkolna, zarówno ze szkół podstawowych jak i średnich. To właśnie dla niej opracowaliśmy w formie instruktaży lekcyjnych materiały edukacyjne do pobrania bezpośrednio z naszej strony przez nauczycieli. 
 
Dzięki materiałom nauczyciele mogą samodzielnie pracować z uczniami i rozwijać ich wiedzę, i umiejętności związane ze współczesnymi sztukami wizualnymi. To idealny sposób na przełamanie rutyny szkolnej, podanie wiedzy z różnych dziedzin w sposób kreatywny, ale przede wszystkim rozszerzenie perspektywy o rolę sztuki w naszym życiu. 
 
Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z materiałami oraz wykorzystania ich w swoich grupach uczniowskich. Projekt realizowany jest w ramach cyklu Do 3x Sztuka.

Opracowanie materiałów edukacyjnych: Agnieszka Baaske