LOGOS BIOS katalog


Jest to katalog podsumowujący pierwszą odsłonę cyklu wystaw rzeźbiarek i rzeźbiarzy, które odbywały się na przestrzeni lat w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Artyści biorący udział
w LOGOS - BIOS w swoich pracach analizują, czy też konfrontują wątek styku kultury i natury, przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.

Cykl wystaw LOGOS - BIOS to próba ukazania dorobku rzeźbiarek i rzeźbiarzy związanych - poprzez edukację, a nierzadko również pracę dydaktyczną - z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Do udziału w wystawach zaprosiłam artystki i artystów, którzy w swoich pracach analizują, czy też konfrontują, wątek styku przestrzeni chaosu, często reprezentowanego przez naturę i przestrzeni logosu, rozumianego jako uporządkowanie, ludzka ingerencja czy nawet opresja. (...)

- Grażyna Tomaszewska, fragment wstępu LOGOS - BIOS

Kuratorka: Grażyna Tomaszewska
Esej: Dorota Grubba-Thiede
Projekt graficzny i skład: Gosia Golińska
Redakcja i korekta: Aleksandra Halicka
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Cena: 60 zł