LOGOS BIOS katalog


Jest to katalog podsumowujący pierwszą odsłonę cyklu wystaw rzeźbiarek i rzeźbiarzy, które odbywały się na przestrzeni lat w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Artyści biorący udział
w LOGOS - BIOS w swoich pracach analizują, czy też konfrontują wątek styku kultury i natury, przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.

Kuratorka: Grażyna Tomaszewska
Esej: Dorota Grubba-Thiede
Projekt graficzny i skład: Gosia Golińska
Redakcja i korekta: Aleksandra Halicka
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Nakład: 300 szt.
Gdańsk 2021
Cena: 60 zł