Fallen Into Powerlessness

Fallen Into Powerlessness, instalacja audiowizualna w przestrzeni VR
Nina Adrjanczyk, Dawid Adrjanczyk
premiera: 7.12.2020

Fallen Into Powerlessness
to audiowizualna instalacja w środowisku VR, autorstwa duetu Dawid Adrjanczyk–Nina Adrjanczyk. Artyści, sięgając do cyklu utworów poetyckich Güntera Grassa „Zorn, Ärger, Wut” („Gniew, Złość, Furia”), w których pisarz poddaje krytyce radykalne formy buntu, stawiają pytania o dzisiejsze formy sprzeciwu oraz o skuteczność protestu jako metody zmieniania rzeczywistości. Czy złość i gniew, ze swej natury destrukcyjne, mogą zostać odpowiednio skanalizowane, tak aby przerodziły się w pozytywny i konstruktywny czynnik zmiany? Jak mamy ustosunkować się do palących problemów współczesnego świata i jakie powinniśmy wobec nich zająć stanowisko? Instalacja osadzona w przestrzeni VR wciąga odbiorców w świat estetyki protestu, pokiereszowany jednak i odrealniony, któremu towarzyszy generatywna warstwa dźwiękowa. Dźwięki, urywane, przetwarzane na żywo, mieszające się z wypowiadanymi przez syntezator mowy fragmentami poezji Grassa uwypuklają siłę pytania o status imponderabiliów i trwałości dotychczas znanego nam świata.