Dominika Skutnik / Eksperyment: Ekslibris

Dominika Skutnik | Eksperyment: Ekslibris

Na podstawie powieści „Turbot” Güntera Grassa

LINK DO PREZENTACJI EKSLIBRISU https://youtu.be/Gfcg-ebxQpM

 W swoim ekslibrisie wykonanym dla Gdańskiej Galerii Miejskiej Dominika Skutnik snuje rozważania nad sensem i granicami fundamentalnych dla sztuki ekslibrisu pojęć jak książka, egzemplarz, własność. Do wizualizacji procesu tych przemyśleń Artystka stosuje figurę „znaku”, chętnie wykorzystywaną również przez Güntera Grassa, którego twórczość plastyczna działa pojedynczymi obrazami jako nośnikami znaczeń o bogatym metaforycznym potencjale. Powieść „Turbot”, a także jej główny bohater – realistyczno-magiczna płastuga, opowiadająca historię człowieczeństwa ludzkim głosem, dostarczyła Artystce motywu-klucza, który niczym soczewka skupił całość mechanizmu logicznego leżącego u podłoża jej ekslibrisu-stempla. Łuska rybo-człowieczego turbota, płynnie przeobraża się w linie papilarne dłoni Artystki. To one są wyznacznikiem niepowtarzalności, osobistym znakiem identyfikującym. Pozostawiane na rozmaitych powierzchniach odciski palców są śladem kontaktu. Dotyk jako intymny, bezpośredni rodzaj relacji człowieka z materią, jest jednocześnie sposobem nadawania jej cech własności. Ten osobisty znak pozostawiony na książce oznacza symboliczne wzięcie jej w posiadanie, scala  właściciela z danym egzemplarzem, wytwarzając niemal symbiotyczną, nierozerwalną relację.