Krzysztof Wróblewski / Eksperyment: Ekslibris

Krzysztof Wróblewski | Eksperyment: Ekslibris

- ekslibris do powieści „Słówka Grimmów” Güntera Grassa

LINK DO PREZENTACJI EKSLIBRISUhttps://youtu.be/823ryLQzxas

W swoim ekslibrisie Krzysztof Wróblewski sięgnął po technikę graficzną linorytu. Dzięki niej artysta osiągnął efekt powtarzalnego, dynamicznego znaku-plamy, który stanowi kwintesencję wypowiedzi z pogranicza sztuk wizualnych i literatury. Zainspirowany poezją konkretną, gdzie rytm, autonomia słowa, gry językowe i eksperymenty formalne odgrywają kluczową rolę, Wróblewski bardzo silnie nawiązał także do swojego własnego rozpoznawalnego sposobu wypowiedzi twórczej. Polega on na przenikaniu się form, równorzędności abstrakcji i rzeczywistości, wizualnych zagadkach, zacieraniu znaczeń i kreowaniu nowych, odkrywaniu i zakrywaniu wizerunków i treści. Jest w nim sporo formalnej precyzji a jednocześnie przypadkowości, gier logicznych i semantycznych, fascynacji geometrią, rozważań z pogranicza estetyki i tekstu. Stawiane przez Wróblewskiego znaki działają jako całość, ale także stają się indywidualnymi bytami. Wizualizują analogie i różnice pomiędzy poszczególnymi słowami zaczerpniętymi z języka polskiego i niemieckiego, a także stanowią analizę rytmu i struktury nazwisk: Grass i Grimm. Artysta bowiem zmierzył się z jedną z najtrudniejszych powieści Grassa, jaką są „Słówka Grimmów”. Cała książka stanowi eksperyment werbalny, nieustanny pojedynek treści i formy. Każdy z rozdziałów inspirowany jest kolejną literą alfabetu, rozpoczynającą słowa, z których skomponowana jest jego zawartość. Stąd też powieść ta uznawana jest przez wielu tłumaczy za nieprzekładalną na inne języki. Ewidentnym wyjątkiem jest tu język sztuki, sprzyjający eksperymentowaniu i  skomplikowanym uwikłaniom zachodzącym pomiędzy dyscyplinami twórczymi.