Maciej Salamon / EKSPERYMENT: EKSLIBRIS

Maciej Salamon | Eksperyment Ekslibris

- na podstawie powieści „Blaszany bębenek” Güntera Grassa

LINK DO PREZENTACJI EKSLIBRISU → https://youtu.be/S1dNPPRZfTw

Ekslibris Maćka Salamona wykonany dla Gdańskiej Galerii Miejskiej przybrał formę portretu patrona jednego z oddziałów instytucji i zarazem samego projektu „Eksperyment: ekslibris” – Güntera Grassa. Wizerunek przedstawia Noblistę w podeszłym wieku, patrzącego  w zamyśleniu w nieokreślony punkt przed sobą. W tym sensie przypomina on późne autoportrety Grassa, jak np. „Sam w lesie” znajdujący się w kolekcji Gdańskiej Galerii Miejskiej. W nich autor przedstawiał siebie jako pogrążonego w zadumie, zapatrzonego w nieokreśloną dal myśliciela. Tłem dla tych refleksyjnych wizerunków była zazwyczaj natura lub motywy ikonograficzne znane z literatury Grassa. W swojej pracy Salamon usytuował wizerunek Grassa w kontekście współczesnym. Wykropkowane tło kojarzy się jednoznacznie z popkulturowymi obrazami Roya Lichtensteina. Do nich także nawiązuje nieco komiksowa estetyka samego portretu Grassa. W tym kontekście można przyznać, że stając się rodzajem marki gdańskiej, wizerunek Grassa został automatycznie poddany pewnemu naturalnemu dla tego procesu utowarowieniu, zakorzeniając się silnie w obiegu popularno-naukowo-kulturalnym miasta, a także w świadomości jego mieszkańców. Z drugiej jednak strony, zabieg lekkiej deformacji, a także samo liternictwo zastosowane przez Salamona w ekslibrisie wskazują na estetykę z pogranicza off-owych zinów i anarchizującego street artu. Można to odczytać jako aluzję do niepokornej i bezkompromisowej twórczości Grassa, a jednocześnie jako wizualny manifest twórczych przekonań samego Salamona.