4G

Günter Grass - wystawa tymczasowa w 4G

Gdańska Galeria Güntera Grassa jest siedzibą wyjątkowej kolekcji dzieł plastycznych urodzonego w Gdańsku Noblisty, złożonej ze 141 obiektów obejmujących grafikę, rysunek i rzeźbę. Wybrane dzieła z tego zbioru, którym od niedawna towarzyszą inspirowane twórczością Grassa prace współczesnych artystów i artystek z kolekcji Gdańskiej Galerii Miejskiej, prezentowane są w specjalnie wydzielonej przestrzeni Galerii Grassowskiej. Ze względów konserwatorskich, a także w nawiązaniu do specyfiki aktualnie prezentowanych wystaw czasowych, ekspozycja prac Grassa podlega zmianie kilka razy do roku.

Obecnie prezentowany jest wybór prac graficznych i rysunkowych Güntera Grassa obejmujących tematykę szeroko pojętej świadomości obywatelskiej w obliczu zagrożeń niesionych przez rozmaite totalitaryzmy. Do tej tematyki nawiązuje także praca Doroty Nieznalskiej „Corona civica” będąca integralnym elementem ekspozycji.

Nowy nabytek w kolekcji GGM  Dorota Nieznalska „Corona Civica”