KIJEWSKI / KOCUR - KATALOG WYSTAWY

Publikacja Kijewski/Kocur powstała jako katalog wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2018 roku. Była to pierwsza retrospektywa po przedwczesnej śmierci dwójki wywodzących się  z Trójmiasta artystów, Marka Kijewskiego oraz  Małgorzaty Malinowskiej, tworzących w latach 1995-2007 w Warszawie legendarny już duet artystyczny Kijewski/Kocur. Ich twórczość, tak oryginalna i nie dająca się wpisać w żaden z nurtów, do dziś frapuje i intryguje. Dwujęzyczny katalog podsumowujący twórczość duetu składa się z dwóch części — zbioru tekstów autorstwa Andrzeja Zagrobelnego, Piotra Polichta, Piotra Rypsona, Pawła So­snowskiego, którzy z różnych perspektyw spoglądają na działalność artystów, przeplatanych obszerną, przekrojową dokumentacją fotograficzną  dzieł pochodzących z kolekcji muzealnych oraz zbiorów prywatnych. Książka swoją radykalnie prostą formą, materiałami i technikami druku stara się nawiązywać dialog ze śmiałą twórczością wizjonerskiego duetu.

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Kurator: Andrzej Zagrobleny
Redakcja: Andrzej Zagrobleny
Teksty: Andrzej Zagrobelny, Piotr Policht, Piotr Rypson, Paweł Sosnowski
Redakcja językowa i korekta polska: Maksymilian Wroniszewski
Tłumaczenia: Łukasz Mojsak
Projekt graficzny, skład: Michał Pecko
Zdjęcia: Wojciech Szymański, Paulina Maga, Ada Zielińska, Mariusz Michalski, Barbara Wójcik, Grzegorz Radecki, Jan Gaworski, Grzegorz Pachla, Galeria Propaganda, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski
Nakład: 300

Cena
: 70 zł

Informacje o wystawie:
https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1845,Kijewski_Kocur,0,0,index.php