GRASSOMANIA 12 - OPEN CALL

Grassomania 12 – We Want YOU!

Uwaga. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że regularny nabór projektów do 12. edycji Grassomanii został wstrzymany do odwołania. Jednocześnie zachęcamy do składania projektów artystycznych zakładających możliwość ich realizacji w Internecie, za pośrednictwem strony GGM oraz jej mediów społecznościowych. Nadsyłane zgłoszenia na adres mailowy grassomania@ggm.gda.pl rozpatrywane są na bieżąco, a o możliwości realizacji w ramach festiwalu decyduje komisja złożona z pracowników merytorycznych GGM, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych ogłoszonego open callu i możliwości ich przeprowadzenia online.

* * *

W ubiegłym roku zainaugurowany w 2009 r. festiwal Grassomania zaczął działać w oparciu o nową odświeżoną formułę polegającą na otwartym naborze projektów. Wspieraliśmy realizację Waszych pomysłów, inspirowanych twórczością patrona jednego z oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej – Güntera Grassa, a jednocześnie hołdujących ideałom demokracji i aktywizmu promowanym przez Rok Antyfaszystowski, z którym mocno się utożsamiliśmy.  

Otwarta formuła Grassomanii sprawdziła się pod wieloma względami – umożliwiła nam pogłębienie dialogu z Wami, a także poszerzenie pola naszych działań o wiele inicjatyw wychodzących bezpośrednio od Was do nas. Współdziałanie w duchu zaangażowania, polemiki, odpowiedzialności obywatelskiej i aktywności twórczej, tak bliskie Grassowi, zaowocowało wieloma bardzo różnymi wspólnie zrealizowanymi projektami i zmotywowało nas na nowy rok działań. Chcielibyśmy kontynuować obraną otwartą formułę Grassomanii, zataczając coraz szersze kręgi wśród jej potencjalnych odbiorców. W roku 2020 będziemy także wspierać Wasze inicjatywy i liczymy na Wasz udział w naszym open callu. We Want YOU!