GGM2

DO 3x SZTUKA / warsztaty rozwojowe dla dorosłych

DO 3X SZTUKA | warsztaty rozwojowe dla dorosłych inspirowane wystawą „W społeczności dzikich”

CZEGO DOTYCZYĆ BĘDĄ WARSZTATY?

Podczas warsztatów odniesiemy się do osobistych mitów i naszej subiektywności jako narzędzi, których używamy do konstruowania siebie i otaczającego nas świata. Podczas rozmowy przyjrzymy się różnym wizjom tożsamości, a za pomocą prostych plastycznych gestów stworzymy nasze mity osobiste, ale też pokusimy się o zidentyfikowanie tych grupowych.

Przez całe życie tworzymy mitologie wewnętrzne, ale czy zastanawiamy się dlaczego to robimy i do czego ich potrzebujemy? Podczas warsztatów zadamy sobie odważne pytania - jak nasze mity mają się do rzeczywistości? Czy są jej realnym dopełnieniem czy komfortowym uproszczeniem?

Prowadzeni narracją artystów C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej, skupiających się na problematyce mitów osobistych i zbiorowych, zwrócimy uwagę na potrzebę mitotwórstwa oraz tego jaki jest jego wpływ na obcowanie z kulturą inną niż rodzima i potrzebą ucieczki w egzotykę. Czy potrzeba przebierania się i udawania innego jest lokalną czy uniwersalnie występującą potrzebą?
W blasku ognisk i w towarzystwie Arktycznego Elvisa porozmawiamy o potencjalnym fałszu przekonań, które bardzo często spowodowane są patrzeniem przez „witrażowe filtry” naszej świadomości.

DLACZEGO WARTO?
Sztuka, w szczególności współczesna, wymaga pojmowania metaforycznego. Dzięki warsztatom i wzbudzonej podczas nich refleksji, mamy nadzieję rozszerzenia i wzmocnienia wśród uczestników doświadczeń związanych z obcowaniem ze sztuką współczesną. Naszym celem będzie również praktyczne kształtowanie wrażliwości w odbiorze dzieł sztuki oraz ich analiza i interpretacja pod kątem wychwytywania i odczytywania znaczeń ważnych dla odbiorcy. Dzięki pracy warsztatowej uczestnicy nie tylko będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje w relacjach ze sztuką, ale też doświadczyć autentycznej interakcji z nią.

PUNKT ODNIESIENIA:
Wystawa C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej „W społeczności dzikich” jest kontynuacją
zainteresowań artystów paradoksami historii i tożsamości narodowej, ale także próbą
zmierzenia się z obecnymi nastrojami społecznymi. Pożyczając tytuł od legendarnego antropologa i badacza kultur niezachodnich, którego naukowy obiektywizm i reputacja zostały poniekąd zachwiane pośmiertną publikacją kontrowersyjnego „Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu”artyści uwalniają samych siebie od aspiracji do rozmowy o niepodważalnych prawdach i wręcz koncentrują się na nucie potencjalnego fałszu. Głównym elementem wystawy są dwa, udające historyczne, lecz w rzeczywistości współcześnie wykonane obrazy przedstawiające spotkanie Tadeusza Kościuszki z przywódcą rdzenno-amerykańskiego narodu Miamsów i legendarnym strategiem, Małym Żółwiem.

--
Prowadzenie: Agnieszka Baaske
Zapisy: abaaske@ggm.gda.pl
Opłata: 30 zł