GÜNTER GRASS - Przypominam sobie...

„PRZYPOMINAM SOBIE...” GÜNTER GRASS O DANZIGU, GDAŃSKU I POLSCE

Rozmowy, eseje i listy (1962-2006)
Seria Grass Plus B

Seria Grass Plus jest przedsięwzięciem wydawniczym mającym na celu dokumentowanie i upowszechnianie projektów związanych z dorobkiem Güntera Grassa. Seria A stanowi kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Seria B jest zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów.

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Wstęp i wybór tekstów: Dieter Stolz
Koncepcja: Marta Wróblewska
Tłumaczenie: Sława Lisiecka
Edycja tekstów: Ludmiła Kucharska, Manufaktura Pióra
Projekt graficzny, skład: Ania Witkowska

W tekście wykorzystano fotografie:
Piotra Połoczańskiego / photolife, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Marka Frankowskiego, Izabeli Rakowskiej, Stanisława Czarnogórskiego / PAP

ISBN 978-83-955951-0-3

Cena: 20 zł