GGM1

Szybki Egipt Open Call

„Szybki Egipt” to konkurs adresowany do młodych twórców – studentów IV bądź V roku kierunków artystycznych lub ich absolwentów, którzy w momencie zgłaszania udziału w Konkursie nie przekroczyli 30. roku życia. Konkurs towarzyszy wystawie Wiktorii Walendzik oraz Konrada Żukowskiego „Idź na całość”, organizowanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej. 

Celem Konkursu jest zainspirowanie młodych twórców do poszukiwań artystycznych, a także wspieranie ich w karierze zawodowej poprzez możliwość konfrontacji ich dzieł z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.

Główną nagrodę w Konkursie stanowi wycieczka do Egiptu – krainy faraonów i tajemniczych piramid. Zwycięzca otrzyma tygodniowy pobyt All Inclusive w Coral Hills Resort Marsa Alam nad Morzem Czerwonym, gdzie w relaksujących okolicznościach spędzi tydzień od 17 do 23 marca 2020 roku. Prace Finalistów Konkursu znajdą się na wystawie finałowej, towarzyszącej wystawie „Idź na całość”. 

Na Konkurs można nadsyłać prace wykonane w dowolnym medium. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 30 cm długości, 30 cm głębokości i 30 cm wysokości. Maksymalny czas trwania filmu wynosi 3 minuty.

Jak aplikować do udziału w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 23 grudnia 2019 r. do dnia 19 stycznia 2020 r. włącznie: 
  • poprawnie wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Organizatora,

  • złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu,

  • poprawnie wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Organizatora,

  • załączyć pracę konkursową w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, zaś w przypadku filmów w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny (rozmiar zgłaszanej pracy nie może przekroczyć 20 MB),