Przemek Branas Dwa wschody lub więcej KATALOG

Przemek Branas
Dwa wschody lub więcej

Publikacja stanowi katalog wystaw:
Generał Bem wraca do domu  16-26.11.2017, BWA Tarnów
Góra/Kosmos/Głowa, 26.01.2018-11.02.2018, Galeria Labirynt w Lublinie
Moonrise, 29.9.2018-6.1.2019, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
I Wanna Be Your Colonizer, 25.1-3.3.2019, Gdańska Galeria Miejska

Cztery projekty wystawiennicze zaprezentowane w polskich instytucjach sztuki w latach 2017–2019 nie miały w zamierzeniu artysty charakteru zwartego, konsekwentnego cyklu, ale wynikły z jego osobistych różnorakich poszukiwań i inspiracji. To co je łączy to specjalna perspektywa spojrzenia ze wschodu, rozumianego nie tyle jako miejsce geograficzne w Polsce, czy w Europie, co symbolicznej, pozytywnie rozumianej prowincji na dużo szersze, historyczne procesy zachodzące na świecie. Dwa wschody lub więcej noszą na sobie znamiona sowizdrzalskich opowieści, w których świat przedstawiony na opak ma przynieść nam głębsze jego zrozumienie i pozwolić odkryć piękno jego różnorodności i niedoskonałości.

“Nie traktuję mojej tożsamości jako jednej struktury, tak radzę sobie z rzeczywistością. Nie wierzę w to, że człowiek może mieć jedną, stabilną, od początku do końca narratywną tożsamość; nie czerpać od innych i nie anektować innych pól. Dlatego czasami pokazuję, że nie jestem sam, że ci ludzie, którzy gdzieś tam są, nawet jeśli są już trupami, również stanowią część mojej wspólnoty i mojej tożsamości.” - fragment wywiadu Karola Sienkiewicza z Przemkiem Branasem z katalogu.

Autorzy tekstów: Aleksandra Gajowy, Marek Kraszewski, Magdalena Linkowska, Dorota Monkiewicz, Karol Sienkiewicz, Piotr Stasiowski, Wojciech Szymański.

Redakcja: Gabriela Warzycka-Tutak
Współredakcja: Przemek Branas
Projekt graficzny i skład: Marcel Kaczmarek

Publikacja wydana w koedycji przez Galerię Labirynt w Lublinie, Gdańską Galerię Miejską, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie.

Oprawa miękka
180 stron
Nakład: 300 egzemplarzy
Język: polski, angielski
ISBN:
978-83-64588-06-8
978-83-952707-0-3
978-83-64653-22-3

Cena: 50 zł

Przemek Branas (ur. 1987) – absolwent Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W ramach programu MOST uczestniczył także w zajęciach Grzegorza Klamana, prowadzonych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Laureat nagrody Fundacji Grey House Szara Kamienica (2016), zdobywca drugiej nagrody w konkursie Spojrzenia – Deutsche Bank (2017), współorganizowanym przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, oraz laureat konkursu Telo kao rezim/Body as a regime w Belgradzie (2015). Rezydent Spektartulum (Posneck, Niemcy 2011) Meet Factory (Praga, Czechy 2016), Sesama (Yogyakarta, Indonezja 2017) oraz Terra Foudation for American Art (Giverny, Francja 2017). W 2016 roku zasiadał w jury Konkursu im. Katarzyny Kobro, organizowanym przez Muzeum Sztuki w Łodzi.