Gdańsk Siedlce – nowoczesne miasto / Gdańsk-Miasto-Sztuka

GDAŃSK-MIASTO-SZTUKA

Spotkanie #7 Gdańsk Siedlce – nowoczesne miasto

Prelekcja: 26.10.2019, sobota godz. 16.00
Miejsce: Muzeum Gdańska, Dom Uphagena ul. Długa 12
Prowadząca:
prelekcję, na podstawie wieloletnich badań archiwalnych przeprowadzonych wraz z Wojciechem Szymańskim, przedstawi dr Ewa Barylewska Szymańska, zastępczyni ds. merytorycznych dyrektora Muzeum Gdańska.

Kuratorzy projektu: Klaudiusz Grabowski, Dorota Kucharczyk
Koordynacja: Aleksandra Chrzanowska
Organizatorzy: Gdańska Galeria Miejska, Muzeum Gdańska

Współpraca przy spotkaniu: Instytut Kultury Miejskiej

W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Gdańsk-Miasto-Sztuka” razem z Muzeum Gdańska i Instytutem Kultury Miejskiej przyjrzymy się dzielnicy, w której odbędzie się 11. Edycja festiwalu „Narracje” czyli Siedlcom.

Siedlce - dawna podgdańska wieś, istniejąca od początku XV w., na dobrze nasłonecznionych stokach założono tu winnice. Teren narażony był na zniszczenia w czasie oblężeń. Pomimo tego w osiemnastym wieku gdańszczanie i polska szlachta wybierali obszar za bramą Nowych Ogrodów, by wznieść tu swoje siedziby. Informacje o tych domostwach są rozproszone, składamy je, z małych fragmentów w niedoskonałą, ale frapującą całość. Oblężenia doby napoleońskiej zmiotły z powierzchni ziemi podmiejskie domy, pałace, zamieniły w nieużytki ogrody i wspaniałe sady. W tym samym miejscu w okresie, gdy Gdańsk był miastem garnizonowym, wznoszono tymczasową zabudowę, gdyż przepisy nie zezwalały na budowanie wyższych, masywnych budynków na przedpolu.

Sytuacja zmieniła się po 1918 r., gdy Gdańsk przestał być garnizonem, zaczęła powstawać stała zabudowa. Nowe budynki stanowią ciekawe przykłady architektury doby Wolnego Miasta Gdańska. Działali tu znani architekci tego okresu. Bezpośrednio po wojnie, gdy brakowało cegieł, eksperymentowano z innymi materiałami. Powstało też na tym obszarze pierwsze gdańskie osiedle złożone z wolnostojących bloków mieszkalnych z zagospodarowanymi przestrzeniami wspólnymi, budowano domy jednorodzinne i z wieloma mieszkaniami, a także zabudowę nawiązującą do wiedeńskich rozwiązań. Znany gdański przedsiębiorąca budowlany – Albert Falk zbudował dla swoich pracowników mieszkania. Spółdzielnie mieszkaniowe wcielały w życie swoje projekty, zapewniając mieszkania urzędnikom i robotnikom. Powstały tu dwa zakłady lecznicze, w tym  nowoczesna klinika Winnego.

Gdańsk-Miasto-Sztuka to projekt Gdańskiej Galerii Miejskiej i Muzeum Gdańska, którego celem jest przybliżenie mniej znanych aspektów dziedzictwa kulturowego Gdańska. Obszar eksploracji ograniczony jest jedynie przestrzenią miasta. W niej jak w alchemicznym tyglu nieustannie wrze i dochodzi do ciągłych zmian. Urbaniści, architekci i artyści dokonują szeregu przekształceń, które mają bezpośredni wpływ na otoczenie w którym żyjemy. Projekt i planowane w jego ramach spotkania pomogą zrozumieć zachodzące przemiany i wskazać na najbardziej frapujące przestrzenie czy intrygujące detale. Zdekodować miasto i jego przestrzeń można na różne sposoby. W projekcie Gdańsk-Miasto-Sztuka proponujemy czynną formę, pod czujnym okiem prowadzących.