4G

„Dwa ognie”: Bianka Rolando vs Małgorzata Żerwe + Bianka Rolando vs Andrzej Fac

Termin: 5 września 2019, godz. 18:00
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z artystką wizualną i poetką Bianką Rolando, które odbędzie się w ramach wystawy „Encontros / Dobosz” w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Spotkanie przybierze formułę podwójnego polemicznego dialogu, w toku którego dwójka prowadzących odniesie się do twórczości Artystki, czemu będzie towarzyszył jej odautorski komentarz. Z jednej strony krytyk literacki i poeta Andrzej Fac skomentuje działalność poetycką Rolando, zadając szereg pytań dotyczących jej wierszy. Z drugiej zaś redaktorka kulturalna i artystka wizualna Małgorzata Żerwe skoncentruje się na wizualnej stronie działalności Artystki, ściśle związanej z jej gdańską realizacją pt.: „Dobosz”oraz doświadczeniami z nią związanymi – także opartymi na dialogu Rolando z twórczością samego Güntera Grassa.