Gdańska Galeria Miejska 1


Gdańska Galeria Miejska 1, zlokalizowana przy ul. Piwnej 27/29, koncentruje się na wystawach młodych twórców oraz pokazach indywidualnych uznanych artystów. Kameralna, wymagająca skupienia przestrzeń tuż obok ruchliwej ulicy jest alternatywą dla masowych turystycznych atrakcji. Nowatorski, często eksperymentalny charakter programu prezentowanego w GGM1 daje możliwość wglądu w najświeższe trendy sztuki współczesnej. Galeria realizuje m.in. program działań „Głęboka woda”, mający przygotowywać studentów ASP do funkcjonowania w środowisku sztuki. Co roku prezentowana jest tu również wystawa będąca specjalną nagrodą konkursu Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych. To miejsce pozwala na bardzo indywidualny, osobisty kontakt z prezentowaną w nim sztuką.

Kuratorką GGM1 jest Gabriela Warzycka-Tutak.   

Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się trzy odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej oraz Gdańska Galeria Güntera Grasa - 4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I. Trzy przestrzenie zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie w Głównym Mieście spełniają funkcję miejskich salonów, w których progresywna, często eksperymentalna sztuka współczesna łączy się z namysłem nad szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem.

Nazwa Gdańska Galeria Miejska buduje perspektywę spojrzenia na jej działalność, lokując je na poziomie miasta. Dedykowana jest szczególnie twórcom, aktywistom, teoretykom, naukowcom, młodzieży, studentom, osobom starszym, a szerzej – użytkownikom miasta Gdańsk. Jej aktywność nie ogranicza się zasięgiem jedynie do lokalnego kontekstu, ale poprzez liczne ogólnopolskie i światowe relacje wchodzi w twórczy dialog z najnowszymi trendami myśli artystycznej i humanistycznej.

W kręgu obecnych zainteresowań zespołu galerii znajdują się m.in. punkty styku literatury i sztuk wizualnych, najnowsza, nieopisana dotąd historia sztuki Gdańska, dotycząca ostatnich 30-40 lat, jak również promocja artystów Trójmiasta. Galeria stara się żywo reagować na zachodzące zmiany w tkance społecznej i artystycznej Polski i zagranicy.

Na wystawy w GGM1 wstęp jest bezpłatny.