4G

Praca kolektywna jako strategia artystycznego oporu Anna Karpenko

Fundacja Artystów Kolonia Teraz zaprasza na wykład o współczesnej białoruskiej scenie artystycznej w ujęciu niezależnej kuratorki i krytyczki Anny Karpenko. 
Na wydarzenie zaprasza Fundacja Artystów Kolonia Teraz.
Bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz niezależnej Galerii UL.

Data: 22 maja 2019, godz. 17.30 -19.00
Miejsce spotkania: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35

Po wykładzie zapraszamy na kontynuację rozmowy w niezależnej Galeria Ul przy ul. Św. Barbary 3.

Skończyła się era wielkich artystów działających samotnie. Mówi to sam świat sztuki: po raz pierwszy w historii wydarzenia artystycznego documenta, nad kształtem wystawy będzie czuwał kolektyw. W skład kuratorskiej Ruangrupy wchodzi dziewięć osób.

Co wspólnoty oraz różnorodne formy praktyk kolektywnych znaczą dla współczesnej sceny artystycznej, w której ujawniają się sprzeczności kapitalistycznej gospodarki przemysłów kreatywnych oraz silnie hierarchicznej struktury władzy post-sowieckiej? Dlaczego w kontekście białoruskim tego rodzaju wspólnoty mają nie tylko oblicze kolektywu artystycznego, ale stanowią również wyraz postawy społecznej i politycznej inicjatywy?

Podczas wykładu niezależnej krytyczki i kuratorki Anny Karpenko przywołana zostanie historia białoruskiej sztuki współczesnej: od pierwszych awandardowych kolektywów z Vitebska, po dzisiejsze inicjatywy związane ze sztuką publiczną.

Anna Karpenko - niezależna kuratorka, krytyk sztuki i badaczka rezydująca w Mińsku i Wilnie. Absolwentka wydziału Filozofii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Magister sztuk wizualnych i kulturoznawstwa (EHU, Vilnius). Odbyła stażyst w Berlin Art Institute.  W swoich badaniach koncentruje się na feministycznej krytyce sztuki i kolektywnych problemach w praktykach sztyki współczesnej.

Wykład odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczony na polski.

*****************************************

Collectives as a form of resistance: a few words about the Belarusian art scene.

The state of world art scene (if it is possible to make such generalizations) shows that era of great single artists has passed away. For the first time in the history of Documenta the curator of legendary art show will be Ruangrupa consisted of 9 members. What communities and different forms of collective practice means for contemporary state of thing in the art world full of contradictions of creative economy capitalism and strong vertical power of post-soviet socialistic governments. And Why within the Belarusian context communities are raised not only as a for an artistic collective but social and political initiatives. Brief flash back to the possible Belarusian contemporary art history from the first art- avanguard collectives in Vitebsk till nowadays interactives of young public artists in a talk with Belarusian curator and art critic Anna Karpenko.

Anna Karpenko - independent curator, art critic and researcher, based in Minsk and Vilnius. Graduated from philosophy department Belarusian State University. MA in Visual and Cultural Studies (EHU, Vilnius) - Berlin Art Institute intern. Focuses on feminist art critics, collectivity and community issues in contemporary art practice.