Upadki porządków, porządkowanie upadków - warsztaty edukacyjne / kwiecień 2019

Warsztaty kreatywne dla szkół:
T-Kollaps. Upadki porządków, porządkowanie upadków.
Prowadzenie: Dana Chmielewska
Czas: ~120 min
Warsztaty, których punktem wyjścia jest wystawa Zuzanny Czebatul T-Kollaps skierowane są do zorganizowanych grup szkolnych. Bazową osią metodyczną warsztatu stanowią pojęcia ciało-obiekt-przestrzeń oraz ich wzajemne relacje.  Wychodząc od założeń artystycznej instalacji będziemy przemierzać obszary tego zagadnienia, poszukując w nich miejsca dla ruchu, kreatywnego działania, nowego spojrzenia na obiekt oraz dla współpracy.

Medium warsztatu stanowi ruch, wyobraźnia oraz papier - dobrze znany dzieciom i młodzieży materiał, z którym spotykają się już od najmłodszych lat w przedszkolach i szkołach. Pragniemy zaprosić uczestników do potraktowania papieru jako medium budującego, dynamicznego, pozwalającego na pobudzenie wyobraźni przestrzennej i ruchowej. Papier można rwać, gnieść, starannie składać, wykrawać i wycinać. Każda z tych akcji ma zaczyn w ciele. Każda z tych akcji jest również nieodwracalna - pozostawia na powierzchni wyraźne ślady. Zmiana zachodzi zatem poprzez ciągłą transformację, przeobrażanie. Każda zmiana przynosi ze sobą kolejne możliwości.
Wykorzystamy narzędzia ruchu kreatywnego, choreografi i improwizacji.

Będziemy poszukiwać kształtów, synchronii, rytmów i struktur, a także pozwalać, by rzeczy wydarzały się w twórczym chaosie. Wspólnie poszukamy i zbadamy czym jest rytm - kompozycji, ruchu, działania, jak wyraża się porządek, a jak chaos. Będziemy patrzeć i uczyć się oglądać, kierować uwagę na detal i na całość.

Uczestnicy będą poszukiwać możliwości negocjacji wspólnych działań i odnajdywać przestrzeń do zmiany decyzji jednostki oraz grupy. Poszerzą imaginarium białej kartki papieru, pozwalając, by karmiła apetyty ich wyobraźni.

Celem warsztatu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej i ruchowej, spojrzenie na twórczość w sposób nieograniczony. Będziemy kierować się ku synestetycznym spojrzeniu na proces tworzenia, płynnie przechodząc pomiędzy narzędziami ekspresji ruchowej, kompozycji wizualnej i umiejętności społecznych.

***

fot. Zofia Bobrowska / Pani Samo Zo