GGM2

Wędrujące Portale / Gdańsk-Miasto-Sztuka

GDAŃSK-MIASTO-SZTUKA

Spotkanie #1 Wędrujące Portale

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Spotkanie: 14.04.2019, niedziela godz. 16.00
Prelegent: dr Jacek Kriegseisen

Kuratorzy projektu: Klaudiusz Grabowski, Dorota Kucharczyk
Koordynacja:
Aleksandra Ozga
Organizatorzy: Gdańska Galeria Miejska, Muzeum Gdańska

W dawnym gdańskim domu portal był nie tylko okazałą, bardzo dekoracyjną oprawą głównego wejścia, ale przede wszystkim wizytówką właściciela kamienicy. Mówił on o jego statusie społecznym i aspiracjach. Jako, że portale stanowiły i nadal stanowią bardzo spójna dekorację miejską dotykały je wszelkiego rodzaju zmiany, też te estetyczne. Gdy portale stawały się „niemodne”, umieszczano je w mniej eksponowanych miejscach. Tak uratowały się portale znajdujące się obecnie na tyłach Domu Uphagena i w kamienicy przy ul. Długiej 38.

Wędrówka portali i ich elementów trwa od lat, jednak jej kulminację przyniosła odbudowa miasta po zniszczeniach wojennych. Obecnie portale nadal stanowią jedną z głównym ozdób gdańskich fasad. W wielu przypadkach będąc ich jedynym oryginalnym elementem.

To właśnie o tych niecodziennych wędrówkach portali opowie dr Jacek Kriegseisen, historyk sztuki, ale przede wszystkim wspaniały opowiadacz i kolekcjoner historii. Tym niejako symbolicznym elementem zapraszającym rozpoczniemy w Gdańskiej Galerii Miejskiej cykl spotkań poświęconych szeroko rozumianej sztuce w przestrzeni miejskiej.

Gdańsk-Miasto-Sztuka to projekt Gdańskiej Galerii Miejskiej i Muzeum Gdańska, którego celem jest przybliżenie mniej znanych aspektów dziedzictwa kulturowego Gdańska. Obszar eksploracji ograniczony jest jedynie przestrzenią miasta. W niej jak w alchemicznym tyglu nieustannie wrze i dochodzi do ciągłych zmian. Urbaniści, architekci i artyści dokonują szeregu przekształceń, które mają bezpośredni wpływ na otoczenie w którym żyjemy. Projekt i planowane w jego ramach spotkania pomogą zrozumieć zachodzące przemiany i wskazać na najbardziej frapujące przestrzenie czy intrygujące detale. Zdekodować miasto i jego przestrzeń można na różne sposoby. W projekcie Gdańsk-Miasto-Sztuka proponujemy czynną formę, pod czujnym okiem prowadzących.

dr Jacek Kriegseisen
Historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Gdański. Specjalizuje się w historii rzemiosł artystycznych w Rzeczypospolitej, a szczególnie złotnictwa w Prusach Królewskich i na Pomorzu. Poza tym prowadzi badania nad nowożytną rzeźbą i snycerką w Prusach Królewskich i na Pomorzu, dotyczące ikonografii, ornamentyki i przekształceń formalnych. W jego polu badawczych zainteresowań pozostaje problematyka szeroko pojętej sztuki Prus Królewskich i Książęcych oraz Gdańska od końca XVI do końca XVIII wieku, jej znaczenia dla miasta i jego polityki, ekonomicznych podstaw powstawania dzieł sztuki oraz wpływu elit miejskich na jej powstawanie.