Gdańsk-Miasto-Sztuka

GDAŃSK-MIASTO-SZTUKA

Gdańsk-Miasto-Sztuka to wspólny projekt Gdańskiej Galerii Miejskiej i Muzeum Gdańska, którego celem jest przybliżenie mniej znanych aspektów dziedzictwa kulturowego nadmorskiej metropolii. Obszar naszej eksploracji ograniczony jest jedynie przestrzenią i pełną zwrotów akcji historią miasta. W nich jak w alchemicznym tyglu nieustannie wrze i dochodzi do ciągłych zmian. Urbaniści, architekci i artyści dokonują szeregu przekształceń, które mają bezpośredni wpływ na otoczenie w którym żyjemy. Projekt i planowane w jego ramach spotkania pomogą zrozumieć zachodzące przemiany i wskazać na najbardziej frapujące przestrzenie czy intrygujące detale związane z miejską architekturą. Dekodować miasto i jego przestrzeń można na różne sposoby. My proponujemy cykl wspólnych spotkań, wykładów i spacerów, w trakcie których uchylimy drzwi tajemniczego miasta Gdańska.

Kuratorzy projektu: Klaudiusz Grabowski, Dorota Kucharczyk
Koordynacja:
Aleksandra Ozga
Organizatorzy: Gdańska Galeria Miejska, Muzeum Gdańska

Kwiecień: Wykład - Portale Gdańska
Maj: Wykład - Metaloplastyka
Czerwiec: Wykład + spacer - Sierociniec
Lipiec: Spacer - Przymorze
Sierpień: Spacer - Oliwa i rzeźby w Parku Oliwskim
Wrzesień: Wykład - Siedlce
Październik: Spacer - Siedlce
Listopad: Wykład - Cmentarze
Grudzień: Rozmowa - Sztuka w przestrzeni publicznej, trochę artystycznej i historycznej perspektywy