Willy Brandt i Günter Grass

Willy Brandt i Günter Grass Kores pondencja
Seria Grass Plus B

Publikacja jest zbiorem korespondencji jaką prowadzili ze sobą Günter Grass (1927 - 2015) i Willy Brandt (1913 - 1992), których łączyła szczególna przyjaźń. Publikacja jest częścią serii wydawniczej GGM Seria Grass Plus B. W publikacji znalazła się obszerna korespondencja pomiędzy Grassem a Brandtem oraz przedmowa prof. Per Øhrgaard'a.

Seria Grass Plus jest przedsięwzięciem wydawniczym mającym na celu dokumentowanie i upowszechnianie projektów związanych z dorobkiem Güntera Grassa. Seria A stanowi kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Seria B jest zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów.

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska (GGM)
Rok wydania: 2018
Wybór, opracowanie, przedmowa: prof. Per Øhrgaard
Redakcja: Maria Skalska
Koncepcja: Marta Wróblewska
Tłumaczenie: Ryszard Turczyn
Projekt: Ania Witkowska

Publikacja powstała przy współpracy z Günter i Ute Grass StiftungJęzyk: polski

Miękka oprawa, 99 stron
ISBN: 978-83-946734-6-8

Wydanie I. Gdańsk, 2018

Cena: 25 zł