Krzyczałem...

Katalog wystawy
Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne...
Seria Grass Plus

Katalog towarzyszył wystawie Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne..., która była eksponowana w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na latem 2018 roku. Publikacja jest częścią serii wydawniczej GGM Seria Grass Plus. W katalogu znalazła się obszerna dokumentacja wystawy, jak również teksty Jadwii Sawickiej i Marty Wróblewskiej, Zbigniewa Światłowskiego, Marka Krajewskiego, Agaty Sulikowskiej-Dejeny.

Seria Grass Plus jest przedsięwzięciem wydawniczym mającym na celu dokumentowanie i upowszechnianie projektów związanych z dorobkiem Güntera Grassa. Seria A stanowi kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Seria B jest zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów.

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska (GGM)
Rok wydania: 2018
Redakcja: Jadwiga Sawicka, Marta Wróblewska
Teksty: Marek Krajewski, Jadwiga Sawicka, Agata Sulikowska-Dejena, Zbigniew Światłowski, Marta Wróblewska
Zdjęcia: Piotr Połoczański, Bogna Kociumbas
Tłumaczenie: Agnieszka Andrzejewska, Patrycja Dusza
Projekt: Ania Witkowska

Język: polski, angielski
Miękka oprawa, 163 stron

ISBN: 978-83-952707-0-3
Wydanie I. Gdańsk, 2018

Cena: 30 zł