DChiG

Nowy oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej


Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa to nowy oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, którego oficjalne otwarcie nastąpi na przełomie 2022/23 roku, po zakończeniu renowacji przeznaczonych na ten cel budynków stanowiących pozostałość dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierocej 6-8 w Gdańsku. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, pozwoli bowiem na uratowanie niezwykle interesującego przykładu XVIII-wiecznej architektury.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzony zostanie kapitalny remont istniejących budynków wraz z ich dostosowaniem do nowych funkcji, odbudowany zostanie także pawilon ogrodowy, który będzie pełnił funkcję recepcji. W drugim – zostanie odbudowany budynek dawnej szkoły, pojawi się wtedy również pomnik Chodowieckiego, wieńczący zagospodarowanie terenu instytucji.
Zgodnie z założeniami, Dom Chodowieckiego i Grassa ma stanowić interdyscyplinarne miejsce spotkań artystycznych oparte w dużym stopniu o projekty rezydencyjne i zajęcia warsztatowe służące wszechstronnej edukacji artystycznej i wymianie doświadczeń. Wiodąca rola przypadnie dziedzinom sztuki i tematom, z którymi związali swą twórczość patroni tego miejsca.  Stworzone zostaną pracownie dawnych technik graficznych i drukarskich oraz pracownia ceramiki.

Szczególne miejsce w działalności Domu Chodowieckiego i Grassa przypadnie działaniom skupionym wokół słowa i obrazu, wzajemnych relacji między nimi, przemian, jakim podlegają wraz ze zmianami następującymi w otaczającym nas świecie. Co oczywiste, temat dotykać będzie zarówno procesu powstawania i funkcjonowania materiałów drukowanych w ich fizycznej formie (projektowanie graficzne, skład, techniki drukarskie), jak i oddziaływania na odbiorcę w sferze idei, kształtowania postaw i tożsamości.

Oprócz wystaw stałych i czasowych, odbywać się tu będą wykłady i konferencje w sali wielofunkcyjnej oraz wydarzenia plenerowe na scenie letniej. Prezentacja postaci i dzieł jego patronów, a także historii samego miejsca stanowić będzie przyczynek do zadawania pytań o lokalną tożsamość oraz wzajemne oddziaływanie przestrzeni miejskiej i ludzi ją zamieszkujących – o tym, co dziś dla nas ważne i jakie miejsce w kształtowaniu naszej rzeczywistości zajmuje kultura.

W związku z planowanym przeniesieniem Gdańskiej Galerii Güntera Grassa do Domu Chodowieckiego i Grassa, zmienią się charakter i funkcja galerii przy ul. Szerokiej/Grobla I. W miejscu tym planowane jest powołanie nowej jednostki wystawienniczej – galerii GGM3 Design. 

Mimo, że obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, już teraz w przestrzeni przyszłego w Domu Chodowieckiego i Grassa prowadzona jest działalność artystyczno-edukacyjna, odbywają się wystawy efemeryczne oraz wydarzenia plenerowe.