Wydarzenia

Grassomania 10 otwarty nabór projektów

OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW DO FESTIWALU GRASSOMANIA 10: Z oranżadą w proszku na językach

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów artystycznych, które będą realizowane podczas 10. edycji Festiwalu Grassomania, organizowanego przez Gdańską Galerię Miejską.

Tytuł jubileuszowej edycji festiwalu, inspirowanego Günterem Grassem - patronem jednej z naszych filii, ma za zadanie uruchomić niecodzienne postrzeganie miasta z uwzględnieniem wszystkich zmysłów – a nie tylko najbardziej uprzywilejowanego wzroku. Poprzez rozmaite interwencje artystyczne w wyznaczonych lokalizacjach Gdańska, chcielibyśmy uwypuklić jego ciekawe zakamarki, które przede wszystkim jego mieszkańcy oraz wrażliwi artyści są w stanie dostrzec. Tymi spostrzeżeniami podzielimy się z publicznością festiwalu Grassomiania 2 września.

10. edycja Grassomanii odbędzie się tradycyjnie w przestrzeni publicznej Gdańska. Interesujące nas lokalizacje zostały wybrane podczas warsztatów przez tych gdańszczan, którzy zechcieli na swoje miasto spojrzeć z artystycznego punktu widzenia.
Materiały dotyczące wybranych lokalizacji, które zebrali w formie archiwum online (Bank Inspiracji – bankinspiracji.ggm.gda.pl), powinny posłużyć jako bodziec dla artystów zgłaszających swoje propozycje do realizacji w ramach festiwalu. Zachęcamy do podjęcia wyzwania, zainspirowania się Gdańskiem widzianym przez zżytych z nim mieszkańców, oraz podzieleniem się własnymi pomysłami na temat zmysłowej pamięci i postrzegania miasta poprzez zmysły. Bo każdy ma swoje doświadczenie, równoległe do grassowskiego wspomnienia z dzieciństwa syku, smaku i zapachu oranżady w proszku na języku.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Termin Grassomanii: 2 września 2018 (godz. 12-20)
Miejsce: patrz mapka
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2018
Termin ogłoszenia wyników naboru: 31 lipca 2018
Adres nadsyłania zgłoszeń: bankinspiracji@ggm.gda.pl
Kurator: Marta Wróblewska

Zgłoszenia powinny zawierać:

- opis projektu

- wizualizację projektu

- specyfikację techniczną

- orientacyjną wycenę produkcji pracy (jeśli produkcja wchodzi w grę)

- propozycję lokalizacji projektu (według miejsc podanych na mapce oraz na stronie bankinspiracji.ggm.gda.pl), czyli:

1. Brama Krowia z nadbrzeżem

2. ul. Powroźnicza

3. ul. Pończoszników

4. Długie Pobrzeże

5. ul. Mariacka

6. ul. Św. Ducha

7. ul. Plebania

8. ul. Podkramarska

9. ul. Grobla I

10. Park Świętopełka

- krótki biogram autora / autorów wraz z danymi kontaktowymi

Całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu wynosi 1000 zł brutto. Na produkcję prac przeznaczono dodatkowo pulę 10 000 zł, która zostanie rozdysponowana wedle potrzeb produkcyjnych wybranych projektów na podstawie wyceny dokonanej przez autorów. Galeria zapewnia pomoc techniczną przy montażu i demontażu, sprzęt do realizacji projektu i transport prac na terenie Trójmiasta.

O wyborze projektów do realizacji decydują organizatorzy Festiwalu. Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż do 31 lipca 2018 na stronie organizatora www.ggm.gda.pl


Dodatkowe informacje:

Bank Inspiracji jest interaktywną bazą danych zawierającą rozmaite materiały dotyczące interesujących przestrzeni Gdańska. Wybór miejsc i materiałów, zebranych na ich temat przez mieszkańców, może być stale uzupełniany. Miejsca zaznaczone na mapie miasta, a także towarzyszące im dźwięki, kolory, impresje i wspomnienia zebrane w postaci zdjęć, nagrań, szkiców, notatek, itp. stanowią bazę dla dalszych działań artystycznych. W ten sposób umożliwiamy mieszkańcom współtworzenie sztuki i zachęcamy do kreatywnego dialogu z twórcami. Dołączając do Banku Inspiracji każdy może wziąć udział w kreowaniu artystycznego wyrazu przestrzeni naszego miasta. Projekt Bank Inspiracji oraz związane z nim Warsztaty Kreatywne zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto w ramach działań towarzyszących projektowi Unii Europejskiej: Kreatywna Europa, The People’s  Smart  Sculpture.
bankinspiracji.ggm.gda.pl

Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także twórcze podejście do jego spuścizny. W roku 2018 przypada 10. edycja festiwalu, w ramach której wyjdziemy w przestrzeń Gdańska, a w jej doświadczaniu pomogą nam nasze wyostrzone zmysły.
ggm.gda.pl

10. GRASSOMANIA: Z oranżadą w proszku na językach

W wielu swoich wypowiedziach literackich Günter Grass wspominał czas dzieciństwa w przedwojennym Danzigu i poszukiwał śladów swojej tożsamości w powojennym Gdańsku za pomocą zmysłów. Spacerując przez miasto z bohaterami Grassa, lub z nim samym, słyszymy krzyk nadlatujących mew, stukot przejeżdżającego tramwaju, religijny śpiew lub szept modlitewny dobiegający zza grubych gotyckich murów kościelnych, kuranty z wieży ratusza, plusk morskich fal. Konkretne miejsca czy sytuacje uruchamiają specyficzne wspomnienia zmysłowe, takie jak smak oranżady w proszku na języku, regularnie przywoływany przez Grassa jako symbol dzieciństwa. Stęchlizna gdańskich podziemi, woń płynącego zarówno nad jak i pod ziemią kanału Raduni, zapach pietruszki, grzybów i kwiatów sprzedawanych na hali targowej, unoszący się kurz posadzek kościelnych, ciepło starych wypalonych licznymi pożarami cegieł, dotyk kawałka bursztynu, w którym zawarte są wszystkie wspomnienia i opowieści wszechczasów, składają się na wielozmysłowe doświadczenie historii i teraźniejszości przestrzeni, w której żyjemy.

Uznany fiński architekt Juhani Pallasmaa w swoich inspirujących książkach Oczy skóryMyśląca dłoń poświęca wiele uwagi zmysłowemu odbiorowi miasta. Jego rozważania koncentrują się wokół cielesnego doświadczania otoczenia, sprzyjającemu ponownemu scaleniu wszystkich pięciu zmysłów odseparowanych od siebie w dużej mierze przez panującą kulturę technologiczną. Smak jest utożsamiany z powrotem do archaicznych początków świata. Zapachy są w stanie przywołać najbardziej odległe wspomnienia. Dotyk łączy nas z czasem i tradycją, wszak ileż to pokoleń ujmowało w dłonie tę samą klamkę wchodząc na przykład do kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku? Ciało człowieka jest miarą miasta – nogi odmierzają odległości, skóra wyczuwa fakturę i temperaturę powierzchni otaczających nas zabudowań. Dźwięki zaś określają przestrzeń, w której nas osadzają. Pallasmaa nie tylko zachęca czytelnika do czerpania przyjemności z wszystkich bodźców, na działanie których jest wystawiony podczas przechadzki przez miasto. Podkreśla także, że sensoryczność jako dominanta odbioru rzeczywistości, scala ciało człowieka z tkanką miasta, w którym żyje, redukując poczucie wyobcowania i osamotnienia. Mieszkam w mieście, a miasto mieszka we mnie, pisze Pallasmaa, dowodząc, że to właśnie architektura i sztuka są dziedzinami, które aktywizują i jednoczą doświadczenia zmysłowe, łączące człowieka z otaczającym go światem, porządkując jego byt. Ta intymna i bezpośrednia wielozmysłowa interakcja pomiędzy człowiekiem a miastem, doświadczanym przez oko, ucho, nos, język, skórę, mięśnie, wydaje się być sednem egzystencji ludzkiej, zakodowanej w otaczających go budynkach, będących dziełem pokoleń jego poprzedników. W nich właśnie zapisane są pamięć i historia, w których jesteśmy zakorzenieni, na fundamencie których budujemy swoją tożsamość zbiorową i indywidualną. Miasto jest gwarantem ciągłości historii i kultury. A zatem z oczami na koniuszkach palców (jak mawiał fiński projektant Tapio Wirkkala) oraz ze wspomnieniem smaku oranżady w proszku na językach wyruszamy w miasto, aby je doświadczyć, zrozumieć, poczuć, przyswoić i zapamiętać na nowo.