Protokół posiedzenia Rady Programowej dn. 08.12.2017

Protokół z posiedzenia Rady Programowej GGM z dn. 08.12.2017r. znajduje się w załączonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ