Protokół posiedzenia Rady Programowej dn. 29.06.2017

Protokół z posiedzenia Rady Programowej GGM z dn. 29.06.2017r. znajduje się w załączonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ