Protokół posiedzenia Rady Programowej dn. 15.12.2016

Protokół z posiedzenia Rady Programowej GGM z dn. 15.12.2016r. znajduje się w załączonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ