Protokół posiedzenia Rady Programowej dn. 06.10.2016

Protokół z posiedzenia Rady Programowej GGM z dn. 10.12.2015r. znajduje się w załączonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ