Protokół posiedzenia Rady Programowej dn. 21.07.2015

Protokół z posiedzenia Rady Programowej GGM z dn. 21.07.2015r. znajduje się w załączonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ